แอปเปิล แจ้งเปลี่ยนใช้เงินบาทใน App Store แล้ว

แอปเปิล คอมพิวเตอร์ ได้ส่งอีเมลถึงผู้ใช้บริการว่า เร็วๆ นี้ สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อแอปพลิเคชั่นต่างๆ บน App Store, iTunes Store และ Apple Music ในประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินบาทไทย  

ทั้งนี้ ผู้ใช้จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน รายการสั่งซื้อล่วงหน้าหรือรายการที่ท่านได้สมัครรับไว้ จะถูกเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินบาทไทย