ออลไทยแท็กซี่ เข้าร่วมงาน Digital Thailand 2016 พร้อมย้ำ!! มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการรถยนต์รับจ้างสาธารณะ ยกระดับมาตรฐานสู่สากล

นายศิริพงศ์ อินทรวดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออลไทยแท็กซี่ นำรถออลไทยแท็กซี่ที่มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจร เข้าร่วมงาน Digital Thailand 2016 ภายใต้แนวคิด “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ พร้อมย้ำ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการรถยนต์รับจ้างสาธารณะ ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และให้บริการด้วยรถดีที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ