คาด Brexit สะเทือน GDP ไทย หดเหลือ 2.9% เม็ดเงินหาย 5-7 หมื่นล้าน

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คาดการณ์ถึงกรณีที่อังกฤษ มีประชามติออกจากสหภาพยุโรป (อียู) หรือ Brexit จะส่งกระทบเศรษฐกิจไทย 50,000-70,000 ล้านบาท ส่งผลจีดีพีไทยโตลดลงร้อยละ 0.1 เหลือโตร้อยละ 2.9 คาดกระทบส่งออกหดตัวร้อยละ 2 ด้านท่องเที่ยวคาดกระทบไฮซีซัน แนะผู้ประกอบการภูเก็ต สมุย เตรียมรับมือ

เศรษฐกิจอังกฤษโตลดลง 1-2%

 • เนื่องจากเศรษฐกิจอังกฤษพึ่งพายุโรปสูงมากทำให้ต้องมีการเจรจาการค้ากับประเทศต่างๆ ใหม่ทั้งหมด
 • จะกระทบต่อความเชื่อมั่นของทั่วโลก ทำให้เศรษฐกิจโลก และการค้าโลกฟื้นตัวช้าลง

กระทบไทยเศรษฐกิจโตลดลง 0.1

 • ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อขยายตัวของจีดีพี หรือเศรษฐกิจไทยในปีนี้ให้เติบโตลดลง 0.1% จากเดิมคาดการณ์ว่าโตเพียง 3% หลือ 2.9%
 • คิดเป็นมูลค่าผลกระทบจากกรณี Brexit ประมาณ 50,000-70,000 ล้านบาท
 • ส่งผลกระทบเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังเป็นหลัก ขยายตัวลดลง 0.3% จากเดิมขยาย 3.3% เหลือโตเพียง 3%
 • คาดส่งออกไทยจะติดลบ 2% จากเดิมคาดว่าขยายตัว 0.8%
  สินค้าส่งออกของไทยไปยังประเทศอังกฤษที่อาจจะได้รับผลกระทบคือไก่แปรรูป ยานยนต์ อัญมณี และการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซันเพราะนักท่องเที่ยวจากยุโรปและอังกฤษมีกำลังซื้อสูง
 • จังหวัดท่องเที่ยวในไทย เช่น ภูเก็ต สมุย

ราคาน้ำมันตกต่ำกระทบสินค้าเกษตร

 • กดดันราคาน้ำมันในตลาดโลกให้อยู่ในระดับต่ำต่อไป ไม่สูงเกิน 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
 • ส่งผลกระทบราคาสินค้าเกษตรของไทยลดลงโดยเฉพาะราคายางพารา จะยิ่งกดดันต่อรายได้ของเกษตรกรไทยต่อไป

รัฐต้องอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ 2-5 หมื่นล้าน

 • รัฐบาลจำเป็นต้องอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเพิ่มอีกอย่างต่ำ 20,000-50,000 ล้านบาท นอกเหนือจากเม็ดเงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 300,000-400,000 ล้านบาท เพื่อดันให้เศรษฐกิจไทยปี 2559 ยายตัวได้ร้อยละ 3.3 ตามที่วางไว้