เตรียมพร้อมกับ “พร้อมเพย์”

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม นี้เป็นต้นไป คือ วันเริ่มต้นเปิดให้ลงทะเบียนผูกบัญชีธนาคารกับหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อเตรียมใช้บริการ “พร้อมเพย์” (PromptPay) บริการรับและโอนเงินภายในประเทศแบบใหม่ ซึ่งบริการพร้อมเพย์ จะให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี ทำให้การรับโอนเงินใช้แค่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้แล้ว โดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีธนาคาร

นางนพวรรณ เจิมหรรษา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า การให้บริการพร้อมเพย์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของประเทศไทย การลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ เป็นการลงทะเบียนแบบสมัครใจและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน เบื้องต้นรัฐบาลวางแผนจะจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ ให้กับประชาชนผ่านเลขประจำตัวประชาชน ดังนั้นผู้ที่จะรับสวัสดิการต่างๆ จากรัฐบาล เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ เงินบำนาญ เงินคืนภาษี จึงควรเริ่มทยอยมาลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์โดยผูกบัญชีเงินฝากของตนเองกับเลขประจำตัวประชาชน สำหรับบุคคลทั่วไป บริการพร้อมเพย์ จะเพิ่มความสะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัยในการรับโอนเงิน เพราะไม่ต้องแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคาร เพียงแค่บอกหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ซึ่งการโอนเงินและรับเงินระหว่างบุคคลจะสามารถเริ่มให้บริการในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป

 • เลขประจำตัวประชาชน เป็นหมายเลขหลักสำหรับการรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากรัฐ เช่น เงินบำนาญ เบี้ยผู้สูงอายุ เงินคืนภาษี รัฐจะโอนเงินผ่านเลขประจำตัวประชาชนที่เจ้าของบัตรได้ผูกกับบัญชีธนาคารไว้โดยตรง เลขประจำตัวประชาชนผูกได้กับ 1 บัญชีธนาคารเท่านั้น
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ สำหรับการรับเงินโอนจากการโอนระหว่างบุคคล รับเงินง่ายๆ ไม่ต้องบอกเลขที่บัญชีรับโอน

สำหรับลูกค้าที่จะลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์กับธนาคารกสิกรไทย สามารถเลือกบัญชีธนาคารกสิกรไทยที่จะใช้เป็นบัญชีหลักในการทำธุรกรรมโอนและรับโอนเงิน โดยใช้บัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่มีเจ้าของบัญชีเป็นบุคคลเดียว สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ “พร้อมเพย์” กับธนาคารกสิกรไทย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีกำหนดปิดรับลงทะเบียน ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ K-Mobile Banking PLUS, K-Cyber Banking, สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ และตู้เอทีเอ็ม (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ บริการพร้อมเพย์ เป็นทางเลือกหนึ่งของการโอนเงินระหว่างบุคคล ลูกค้าที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์แล้วยังคงสามารถเลือกใช้บริการโอนเงินระหว่างบุคคลรูปแบบเดิมได้เช่นกัน เช่น K-Mobile Banking PLUS ตู้เอทีเอ็ม หรือสาขาของธนาคารกสิกรไทยได้เหมือนเดิม

 • บัญชีที่ใช้ผูกต้องเป็นประเภทสะสมทรัพย์หรือกระแสรายวันของบุคคลธรรมดา สกุลเงินบาท และไม่เป็นบัญชีร่วม
 • เลขประจำตัวประชาชนผูกได้กับ 1 บัญชีธนาคารเท่านั้น
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ ผูกได้สูงสุด 3 เบอร์ ต่อ 1 บัญชี
 • หากใช้เลขประจำตัวประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ ผูกกับบัญชีใดแล้ว จะนำไปผูกกับบัญชีอื่นอีกไม่ได้ จนกว่าจะมีการยกเลิกการลงทะเบียนเดิมก่อน
ช่องทางลงทะเบียนหลักข้อมูล/เอกสารที่จำเป็น
สาขาธนาคาร
1.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
2.สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวันที่ต้องการลงทะเบียน
3.โทรศัพท์มือถือที่ต้องการผูกบัญชี และหลักฐานการถือครองหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว เช่นเอกสารแสดงการชำระค่าบริการโทรศัพท์มือถือ
ตู้ ATM
1.บัตร ATM และรหัสผ่าน (PIN)
2.หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
3.หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ต้องการผูกบัญชี
Internet/Mobile Banking
1.ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (User name และ Password)
2.หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
3.หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ต้องการผูกบัญชี

บริการ “พร้อมเพย์” พร้อมให้บริการอย่างเป็นทางการตามกำหนดการด้านล่างนี้

 • คาดว่าภายในเดือนตุลาคม 2559 ทุกธนาคารที่เข้าร่วมจะเริ่มให้บริการโอนเงินระหว่างบุคคลผ่านบริการพร้อมเพย์ บุคคลทั่วไปสามารถรับ-โอนเงิน สะดวกผ่านเบอร์มือถือ หรือเลขบัตรประชาชน โดยไม่ต้องถามชื่อธนาคาร และเลขที่บัญชี
 • ในอนาคต สามารถรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโดยตรงด้วยเลขบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนผูกบัญชีไว้

ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ “พร้อมเพย์” กับธนาคารกสิกรไทย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีกำหนดปิดรับลงทะเบียน ช่วยให้รับเงินและโอนเงิน ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพียงแค่ใช้เบอร์มือถือ และ/หรือเลขบัตรประชาชนมาผูกบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย

 • สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ (K-Mobile Banking PLUS) ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (K-Cyber Banking) สามารถลงทะเบียนโดยเข้าไปในเมนู “พร้อมเพย์” เพื่อกรอกรายละเอียดเลขที่บัญชี เลขที่บัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ต้องการเชื่อมเข้าบริการ
 • สำหรับลูกค้าทั่วไปสามารถสมัครผ่านสาขาของธนาคารกว่า 1,100 สาขาทั่วประเทศ โดยใช้หลักฐานเป็นสมุดบัญชี บัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลงทะเบียนเป็นชื่อของตนเอง หรือที่ตนเองเป็นผู้ถือครอง
 • สำหรับช่องทางตู้ ATM ที่มีกว่า 9,000 เครื่องทั่วประเทศ เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม นี้ เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย สามารถติดต่อขอเปิดบัญชีได้ทันทีที่สาขาธนาคารกสิกรไทย ทั่วประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ K-Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-888-8888