เผย 7 สุดยอดนายจ้างดีเด่น ปี ’59

บริษัท เอออน ฮิววิท ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยรายชื่อ 7 องค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2016

“คน” เรื่องท้าทายที่สุดของผู้บริหารองค์กร

ผู้บริหารองค์กรในประเทศไทยจำนวน 54% เห็นตรงกันว่า ประเด็นด้าน “บุคลากร” เป็นความท้าทายทางธุรกิจอันดับหนึ่ง ซึ่ง 3 อันดับแรกในความท้าทายเรื่องคนประกอบไปด้วย 1.การปรับตัวขึ้นของเงินเดือน 2.การขาดแคลนผู้สืบทอดตำแหน่งที่จะขึ้นมาเป็นผู้บริหารองค์กร 3.ความขาดแคลนผู้ที่มีความสามารถจากตลาดแรงงานภายนอก

แม้ว่าจะต้องเจอกับปัญหาที่กล่าวมา แต่เหล่านายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการพนักงานเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจ ซึ่งสะท้อนผ่านข้อมูลการศึกษาในปี 2016 ที่องค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่นสามารถทำกำไรได้มากกว่าองค์กรทั่วไปมากถึง 51%

1company

  • องค์กรที่ได้รับรางวัลที่สุดของสุดยอดนายจ้างดีเด่นจากการสำรวจในปี 2016 นี้ คือ บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส
  • บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นสำหรับคนเจนวาย
  • แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นจากโครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่นระดับโลก

สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยมีคะแนนความผูกพันพนักงานต่อองค์กรมากกว่าค่าเฉลี่ยขององค์กรทั่วไปถึง 24 คะแนน

  • ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเจนวาย (คนที่เกิดระหว่างปี 1979 ถึงปี 1990) ขององค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น มีคะแนนมากกว่าค่าเฉลี่ยขององค์กรทั่วไปถึง 22 คะแนน
  • 89 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานในองค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น ยินดีแนะนำองค์กรของตนให้กับผู้ที่กำลังมองหางานอยู่ ในขณะที่องค์กรทั่วไปมีเพียง 69 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอออน ฮิววิท ประเทศไทย กล่าวว่า ผู้บริหารระดับสูง ได้จัดอันดับปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็นความท้าทายหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจอันดับต้น ซึ่งโครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่นที่จัดโดยเอออนได้ทำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้นำธุรกิจ หันมาตื่นตัวและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการจัดการทรัพยากรบุคคล โดยให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการพนักงานผ่านการสร้างประสบการณ์การทำงานที่ดีที่สุด

ภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอออน ฮิววิท ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า ส่วนสำคัญในการเพิ่มความผูกพันพนักงานคือการส่งมอบประสบการณ์การทำงานที่ยอดเยี่ยมให้แก่พวกเขาเห็นได้จากในยุคปัจจุบันที่มีผู้ใช้เวลาเฉลี่ย 2.5 ชั่วโมงต่อวันบนเครื่องมือสื่อสาร ดังนั้นพนักงานจึงอาจเริ่มคาดหวังที่จะได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีอยู่เพิ่มความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกับหัวหน้างานด้วยเช่นกัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิตอลในด้าน HR จึงไม่ใช่เรื่องที่หรูหราหรือสิ้นเปลืองอีกต่อไป แต่ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากซึ่งเหล่าสุดยอดนายจ้างดีเด่นของประเทศไทยก็สามารถดำเนินการระบบดังกล่าวนี้ได้เป็นอย่างดี

รศ.ดร.ศิริยุพารุ่งเริงสุข ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารงานบุคคลประธานสายวิชาการบริหารจัดการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ศศินทร์ได้ร่วมงานกับเอออน ฮิววิท มาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี ภายใต้วิวัฒนาการที่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปของตลาด พร้อมกับจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขององค์กรไทยที่เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการฯหรือได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น ซึ่งเหล่าสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยในปีนี้ สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มความผูกพันกับพนักงานได้เป็นอย่างดี

ที่มาการสำรวจ สุดยอดนายจ้างดีเด่น

การสำรวจในโครงการนี้ใช้เครื่องมือประเมินผลของเอออน ฮิววิทรวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ กลุ่มธุรกิจด้านการเงินธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจการบริการ ธุรกิจด้านยาและโรงพยาบาล และอื่นๆ ซึ่งเป็นระยะเวลากว่า 16 ปีแล้วที่เอออน ฮิววิทได้ทำการสำรวจทั้งในระดับประเทศ และ 12 ประเทศในเอเซียแปซิฟิก