ธนาคารกสิกรไทยเตือน “โปรดระวัง! ข้อความหลอกลวงทางอีเมล”

จากการที่มีการส่งต่อข้อมูล เกี่ยวกับอีเมลปลอม (Phishing) ของธนาคารกสิกรไทย และธนาคารอื่นนั้น ขอยืนยันว่า ธนาคารฯ ไม่มีนโยบายในการส่งอีเมล พร้อมลิงค์หรือไฟล์ ในการขอข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
ศึกษาคำแนะนำความปลอดภัย http://www.kasikornbank.com/th/ServicesChannel/SearchServiceChannel/Internet/NewKCyberBanking/Pages/SecurityTips.aspx