กสทช. สั่งระงับนำเข้ามือถือ LAVA 3 รุ่น พบแบตฯ เสี่ยงขณะชาร์จ


by admin
17-09-2016 14:40:19
สำนักงาน กสทช.แจ้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ให้ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการนำโทรศัพท์ LAVA รุ่น iris 600, iris 700 และรุ่น iris 708 ขึ้นเครื่อง พร้อมสั่งให้ระงับการนำเข้าและจำหน่าย เนื่องจากมีความเสี่ยงในขณะชาร์จแบตเตอรี่ และพกพา

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ตามที่เป็นข่าวผ่านสื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์ว่า พบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ LAVA เกิดการระเบิด และลุกไหม้ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ และระหว่างพกพานั้น สำนักงาน กสทช.ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกรณีดังกล่าวแล้วพบว่า เครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวเป็นเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ LAVA รุ่น iris 600, รุ่น iris 700 และรุ่น iris 708 โดยสาเหตุอาจเกิดจากแบตเตอรี่เป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ในวันนี้ (16 ก.ย.) สำนักงานจึงได้มีหนังสือถึง 3 หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ LAVA รุ่น iris 600, รุ่น iris 700 และรุ่น iris 708 ขึ้นเครื่อง โดยขอให้มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ Samsung Galaxy รุ่น Note 7 ขึ้นเครื่อง

2. มีหนังสือถึงบริษัท เอส.วาย.ซี. โลจิสติกส์ จำกัด ในฐานะผู้ยื่นขอใบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้ง 3 รุ่น ให้ระงับการนำเข้าและจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว และได้สั่งการให้บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดเหตุจากการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อดังกล่าว รวมถึงจะต้องมีข้อแนะนำการใช้โทรศัพท์ด้วย หลังจากนี้ หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะนำเข้า หรือจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ LAVA ในรุ่นอื่นๆ สำนักงานฯ ได้ขอความร่วมมือให้บริษัทฯ ส่งผลการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าและแบตเตอรี่เพิ่มเติมในการขอรับใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ด้วย

3. มีหนังสือถึงบริษัท ลาวา อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทตัวแทนผู้ผลิต ให้ทำการประชาสัมพันธ์ข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว

“ต่อไปหากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้ สำนักงานจะรีบเข้าไปตรวจสอบ และดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้อุปกรณ์โทรคมนาคมที่มีคุณภาพ และปลอดภัย ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีปัญหาจากการใช้งาน สามารถร้องเรียนมาได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 (ฟรี)” นายฐากร กล่าว

ที่มา: http://manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9590000093436
ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter