ธุรกิจไทย 85% ขาดแคลนแรงงานการตลาดดิจิทัล

ถึงแม้ว่าประเทศไทยเขาสู่ในยุคดิจิทัลแล้ว มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงขึ้น จากยอดผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่มีกว่าจำนวน 38 ล้านคน หรือคิดเป็น 56% ของจำนวนประชากรทั้งหมด และมีการใช้จ่ายงบโฆษณาดิจิทัลเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในทุกปีแบบก้าวกระโดด ในปี 2558 มีมูลค่ารวมกว่า 8,084 ล้านบาท แต่ทว่าปัญหาที่สำคัญในตอนนี้ก็คือประเทศไทยกลับประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในสายงานนี้

01_db

02_db

โดยที่ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เผยผลสำรวจว่าธุรกิจไทยกว่า 85% กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานสายการตลาดดิจิทัล

1_db

2_db

นพวรรณ จุลกนิษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าปัจจุบันตัวเลขความต้องการตำแหน่งงานการตลาดดิจิทัลมีมากกว่า 5,000 ตำแหน่ง แต่มีผู้สนใจสมัครงานในสายดังกล่าวเพียง 700 ตำแหน่ง ส่งผลให้ตลาดขาดแคลนตำแหน่งนี้ถึง 85% ซึ่งถือเป็นปัญหาหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัลและการตลาดออนไลน์  และเศรษฐกิจในประเทศไทย

โดยข้อมูลจาก jobsDB ระบุว่า ปัจจุบันโครงสร้างเงินเดือนแรงงานสายการตลาดดิจิทัล มีอัตราสูงกว่าแรงงานสายการตลาดแบบดั้งเดิมสูงถึง 61% ในระดับหัวหน้างาน โดยสายการตลาดดิจิทัลจะเริ่มต้นที่ 48,333 บาท สายการตลาดแบบดั้งเดิมเริ่มต้นที่ 30,000 บาท ในขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับกลาง การตลาดดิจิทัลจะเริ่มต้นที่ 28,188 บาท สายการตลาดแบบดั้งเดิมเริ่มต้นที่ 20,000 บาท และระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป สายการตลาดดิจิทัลจะเริ่มต้นที่ 19,305 บาท สายการตลาดแบบดั้งเดิมเริ่มต้นที่ 16,000 บาท

2.1_db

3_db 4_db

ทำให้เห็นว่าตำแหน่งงานทางด้านดิจิทัลเป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากตลาดมีการเติบโตที่สูง และมีอัตราฐานเงินเดือนที่สูงกว่างานการตลาดแบบดั้งเดิม แต่อย่างไรก็ตาม อัตราการแข่งขันในสายการนี้เป็นระดับ 10:1 ซึ่งไม่ง่ายเช่นเดียวกัน

แต่ผู้ที่สนใจที่จะทำงานสายงานดิจิทัล จำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าสายงานปกติอยู่พอสมควร ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. ชอบสิ่งใหม่ๆ ไม่ตกเทรนด์ 2. เรียนรู้เร็วด้วยตัวเองและเรียนรู้จากผู้อื่น 3. เข้าใจเรื่องกระแสและ Seasonal 4. เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก (Consumer Insights) และรู้จักนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็น  5. สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้

5_db

2.01_db

6_db 7_db 8_db 9_db 10_db