เม็ดเงินโฆษณาสะพัดในจีน

จีนจะเป็นตลาดโฆษณาที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 แล้วในปีหน้าถือเป็นการทำนิวไฮแซงญี่ปุ่นได้ในที่สุด

จากข้อมูลของ “เอจีส์ มีเดีย” ที่รายงานการใช้งบโฆษณาทั่วโลกล่าสุดพบว่า ในปี 2009 เม็ดเงินโฆษณาในจีนจะเพิ่มขึ้น 13.2% แตะไปถึงมูลค่า 47,000 ล้านเหรียญสหรัฐ แม้จะลดลงจากปี 2008 ที่จีนมีเม็ดเงินโฆษณาเพิ่มขึ้น 19.7% แต่ก็เป็นประเทศที่ช่วยดันเม็ดเงินโฆษณาในเอเชียแปซิฟิกให้โต 8.8% โดย 2 ใน 3 มาจากจีน

ที่จีนชนะญี่ปุ่นครั้งนี้ เพราะญี่ปุ่นจะมีเม็ดเงินโฆษณาเพิ่มขึ้นเพียง 1.5% ด้วยเม็ดเงินที่ 46,500 ล้านเหรียญสหรัฐ แม้เม็ดเงินจะห่างกันเล็กน้อยแต่ก็เสียตำแหน่งให้จีนไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย

สำหรับอินเดียประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตพุ่งทะยานไม่แพ้จีน แม้เม็ดเงินจะไม่มากเพียงแค่ 6,400 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ก็เพิ่มถึง 21.2% โดยสื่อที่ได้เม็ดเงินสูงสุดคือหนังสือพิมพ์

ส่วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศที่คึกคักสุดคือ อินโดนีเซีย คาดว่าจะเติบโต 22.3% ด้วยมูลค่า 3,400 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเทไปที่ทีวีเป็นส่วนใหญ่