สำนักงาน กสทช. เตรียมแจกคูปองดิจิตอลทีวีอีก 4.78 ล้านใบ ปลายเดือน พ.ย. นี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงาน กสทช. ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ให้ดำเนินการแจกคูปอง 4,785,523 ใบ เพื่อสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลสำหรับครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมแล้ว โดยจะแจกให้กับครัวเรือนดังต่อไปนี้ 1.ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์แจกคูปองครั้งแรก แต่ไม่ได้รับคูปองดังกล่าว (เฉพาะที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่งคืนสำนักงาน กสทช.) จำนวน 1,265,523 ใบ  2.ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้าน และมีเจ้าบ้านซึ่งมีขึ้นภายหลังวันที่ 16 ก.ย. 2557 จำนวนประมาณ 6.7 แสนครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 เม.ย. 2559)  3.ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้าน และมีผู้อยู่อาศัยแต่ไม่มีเจ้าบ้าน จำนวนประมาณ 2.33 ล้านครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 เม.ย. 2559)  4.ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราว และมีเจ้าบ้าน จำนวนประมาณ 5.2 แสนครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 เม.ย. 2559)

นายฐากร กล่าวว่า สำนักงานฯ คาดว่าจะสามารถแจกคูปองได้ในช่วงปลายเดือน พ.ย. 2559 สำหรับการแจกในครั้งนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากที่สุด และประหยัดงบประมาณของรัฐในการดำเนินการ โดยจะเปลี่ยนแปลงการแจกคูปองดิจิตอลทีวีเป็นระบบใหม่ ด้วยการส่งหนังสือแจ้งไปยังครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์ จากนั้นประชาชนสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดไปตรวจสอบ และใช้สิทธิ์แลกรับกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ หรือใช้เป็นส่วนลดแลกซื้อโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่สามารถรับสัญญาณดิจิตอลในตัว   ณ จุดให้บริการ โดยบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดจะเป็นตัวเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบยืนยันการได้รับสิทธิ์ วิธีนี้จะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ซึ่งการแจกคูปองเพิ่มเติมในล็อตนี้ ยังอยู่ในกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายและจำนวนครัวเรือนไม่เกิน 22.9 ล้านใบ ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความเห็นชอบไว้