ซีพีเอ็นจัดตลาดนัดข้าวสารช่วยชาวนาไทย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  จัดจำหน่ายข้าวสารคุณภาพสู่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้ผ่านวิกฤตราคาข้าว ภายในงาน รวบรวมข้าวพันธุ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน ในราคาพิเศษ  อาทิ ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่   ข้าวสินเหล็กแดง ข้าวหอมดำ  ข้าวหอมดอกบัว ข้าวกล้องงอก ข้าวสังข์หยด ข้าวหอมมะลิแดง  โดยผู้ที่สนใจสามารถสนับสนุนเกษตรกรได้ ณ ศูนย์การค้าของซีพีเอ็นสาขาต่างๆ ดังนี้
วันนี้ 8 –  20 มกราคม 2560 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
วันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2559 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2559 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
วันที่ 14-30พฤศจิกายน 2559 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่
วันที่ 14-30พฤศจิกายน 2559 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
วันที่ 20  พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2559 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
วันที่ 14-30  พฤศจิกายน  2559 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
ทุกวันเสาร์ และ อาทิตย์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2559 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี