TWZ โชว์รายได้ 9 เดือน 3,133.61 ล้านบาท ดันกำไรพุ่ง 104.97 ล้าน

TWZ โชว์ผลงานงวด 9 เดือนปีนี้ รายได้ 3,133.61  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.15 % มีกำไร104.97 ล้านบาท เติบโต 253.69% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เผยปัจจัยสนับสนุนมาจากการจัดโครงสร้างธุรกิจที่ลงตัวและเป็นไปตามเป้าหมายโดยรายได้จากการขายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสาร ที่เน้นการทำการตลาดให้ตรงเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ประกอบกับให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของ Operator  ทำให้การขายโทรศัพท์มือถือ TWZ  เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมทยอยรับรู้รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการ “เดอะ เพเซอร์” อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังลุ้นธุรกิจพลังงานทดแทนสร้างความมั่นคงให้ฐานรายได้แน่นปึ้ก ล่าสุดบอร์ดไฟเขียวเพิ่มทุนบริษัทย่อย พร้อมลุยเต็มสูบ

นางปิยะนุช รังคสิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ  ผู้จำหน่ายและให้บริการต่างๆเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม เปิดเผยผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปีนี้ (มกราคมถึงกันยายน 2559) ว่าบริษัทฯ มีรายได้รวม 3,133.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.15% โดยมีกำไรสุทธิ 104.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 253.69 %

ทั้งนี้ ในส่วนของธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม พบว่ายอดขายโทรศัพท์มือถือTWZ รวมถึงอุปกรณ์เสริมมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น จากการที่คู่แข่งทางการตลาดที่ไม่มีแบรนด์ ไม่มีบริการหลังการขายก็เริ่มล้มหายไปจากตลาด เพราะการขาดคุณภาพและความน่าเชื่อถือ อีกทั้งแรงส่งอีกประการที่สำคัญมาจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น หลังจากปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น ภัยแล้งคลายตัวลง และราคาพืชผลเกษตรปรับตัวดีขึ้น

ทางด้านธุรกิจพลังงานทดแทนซึ่งเป็นสายธุรกิจใหม่ หลังจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดตั้งบริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 100ล้านบาท ซึ่ง TWZ เข้าถือหุ้น 99.99% โดยจะทำหน้าที่ในการดำเนินการหรือลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ เกี่ยวกับพลังงานทางเลือก และบริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญ 80% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วในบริษัท มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ตามสัญญาให้ผู้สนับสนุนโครงการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2558 ล่าสุด คณะกรรมการบริษัท TWZ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท มาสเทค ทูล เซอร์วิส เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10.1 ล้านบาท  เป็น 80.8 ล้านบาท  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ  8  แสนหุ้นและหุ้นบุริมสิทธิ์ 8,000 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100  บาท โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 27.775 ล้านบาท

“วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครั้งนี้ก็เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายการลงทุน ในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม รวมทั้งเพื่อที่จะสามารถมีทุนจดทะเบียนที่เพียงพอต่อการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้ ซึ่งความคืบหน้าของธุรกิจพลังงานทดแทนจนถึงขณะนี้ ต้องถือว่าคืบหน้าไปมาก และทำให้เราเชื่อมั่นว่าโครงสร้างรายได้ของ TWZ จะมีโครงสร้างที่มีความมั่นคงแข็งแกร่ง จากการเติบโตของธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจพลังงานทดแทน” กรรมการผู้จัดการ TWZ กล่าว