‘เอพี ไทยแลนด์’ เปิดรับนิสิตนักศึกษาปีที่ 3 และ ปี 4 ทุกสาขา เข้าฝึกงานโครงการ ‘เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ 2017’ กับ ‘เอพี อะคาเดมี่”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 ทุกสาขาวิชา รวมถึงสาขาวิศวกรรมโยธา ทั้งชายและหญิงจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมฝึกงานในโครงการ ‘เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ 2017’ กับ ‘เอพี อะคาเดมี่’ สถาบันเพื่อการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกของไทย ซึ่งริเริ่มและก่อตั้งโดย บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตการทำงานแก่นิสิตนักศึกษา เจาะลึกกระบวนการที่อยู่อาศัยกับทีมงานมืออาชีพของเอพี โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์การทำงานที่ทั้งสนุกและได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

การฝึกงานในหลักสูตร ‘เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ 2017’ เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ ถึง 16 ธันวาคม 2559 ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.apthai.com/career/openhouse การฝึกงานจะมีขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-261-2518 ต่อ 225, 266 หรือที่ apopenhouse@apthai.com (รวมถึงโรด์โชว์จากทีมงานเอพี โอเพ่นเฮ้าส์ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ)

นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) และผู้อำนวยการสถาบันเอพี อะคาเดมี่ กล่าวว่า “ในปีนี้ ซึ่งเป็นรุ่นที่ 2 เราเปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ทั้งจากสาขาวิศวกรรมโยธา และทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าฝึกงานใน โครงการ ‘เอพี โอเพ่นเฮ้าส์’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจและโครงสร้างหลักของ ‘เอพี อะคาเดมี่’ สถาบันเพื่อการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย”

“บมจ. เอพี ไทยแลนด์ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในการสร้าง ‘คน’ ผ่านการสร้างองค์ความรู้ แบบรู้ลึก รู้จริงให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยการฝึกงานในโครงการ เอพี โอเพ่นเฮาส์ ประจำปี 2017 กับเรานั้น ทุกๆ คนจะได้เรียนรู้กระบวนการ พัฒนาโครงการ การทำตลาด การขาย และการดูแลให้บริการหลังการขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร สิ่งที่เน้นพิเศษสำหรับนิสิตนักศึกษาด้านวิศวกรรมโยธา คือ การได้เรียนรู้ด้านการก่อสร้าง การได้ลงไซต์และบริหารงานก่อสร้างจริงๆ และสำหรับนิสิตนักศึกษาสาขาอื่นๆ เราจะเน้นโปรแกรมฝึกงานด้านการตลาดและการขาย ทั้งนี้ นอกจากนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการเอพี โอเพ่นเฮ้าส์จะได้รับใบประกาศนียบัตรแล้ว เหนือสิ่งอื่นใดคือประสบการณ์ที่หาไม่ได้ง่ายๆ จากการฝึกงานที่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใดๆ คือ การได้เรียนรู้และได้ทำงานจริงๆ ไม่ใช่แค่การมาช่วยงานแบบผิวเผิน เป็นส่วนๆ แบบทั่วๆ ไป” ภูมิพัฒน์กล่าวเสริม

นอกจากนี้ เอพียังมอบโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตให้เตรียมคัดเลือกตัวแทนนิสิตนักศึกษาจำนวน 3 คน ที่มีผลงานโดดเด่นในระหว่างเข้าร่วมหลักสูตรฝึกงาน ได้เดินทางไปทัศนศึกษาและดูงานด้านการพัฒนาและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรที่ได้มาตรฐานระดับโลก กับบริษัท Mitsubishi Estate Group ประเทศญี่ปุ่น (หรือ MEC) พันธมิตรทางธุรกิจสำคัญของบมจ. เอพี (ไทยแลนด์) โดย บมจ. เอพี เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่าย ทั้งค่าเดินทาง ที่พัก และค่าอาหารทั้งหมด

นายภูมิพัฒน์ กล่าวเสริมว่า “โครงการฝึกงาน ‘เอพี โอเพ่นเฮ้าส์’ ภายใต้สถาบัน ‘เอพี อะคาเดมี่’ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เรื่องการพัฒนาคนมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยในอนาคต โดยเอพีโอเพ่นเฮ้าส์ได้มุ่งพัฒนาความรู้และประสบการณ์การทำงานในวงการอสังหาริมทรัพย์ เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานที่แท้จริงให้กับนิสิตนักศึกษา และเพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างครบถ้วน”

‘เอพี อะคาเดมี่’ สถาบันที่ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาวงการสังหาริมทรัพย์ไทย เดินหน้าต่อเนื่องด้วยการเปิดโครงการฝึกงาน ‘เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ 2017’ ให้นิสิตนักศึกษาได้เจาะลึกในทุกกระบวนการทำงานจริง เรียนรู้ทุกกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ ผ่านการลงมือทำจริงเพื่อศึกษาการทำงานของทีมวิศวกรรวมถึงงานด้านการตลาดและการขายในโครงการต่างๆ ของเอพี โดยมีทีมงานมืออาชีพพร้อมเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวสำหรับน้องๆ ทุกคนอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลไทยให้มีคุณภาพระดับสากล