อะมาดิอุส (Amadeus) คว้ารางวัลบริษัทนายจ้างยอดเยี่ยมในประเทศไทยและออสเตรเลีย

ในแต่ละปี บริษัทต่างๆ ต้องเผชิญกับความท้าทายด้านธุรกิจนานัปการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการปรับตัวให้เข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ไปจนถึงการคัดสรรทรัพยากรบุคคลท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน นอกจากจะต้องบริหารอัตราการเติบโตของธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายและสรรหาทุนทรัพย์ใหม่ๆ แล้วนั้น หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดอีกประการหนึ่งก็คือ การรักษาความสำคัญของงานบริหารทรัพยากรบุคคลและการตอบสนองความต้องการของพนักงาน

ในฐานะผู้นำในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก อะมาดิอุสมีความเข้าใจและดำเนินงานสอดคล้องกับความต้องการที่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปของลูกจ้างยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี และจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พวกเขาเหล่านั้น และด้วยความมุ่งมั่นนี้เอง ทำให้สถาบันท็อป เอ็มพลอยเยอร์ส (Top Employers Institute) ได้รับรองและมอบรางวัลให้อะมาดิอุสเป็นสุดยอดบริษัทดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่สอง และยังได้รับรางวัลนายจ้างยอดเยี่ยมในประเทศออสเตรเลีย ประจำปี 2017

นายเดนนิส อัตเตอร์ (Dennis Utter) ผู้อำนวยการด้านธุรกิจระดับโลกของสถาบันท็อป เอ็มพลายเยอร์ส (Top Employers Institute) กล่าวว่า “สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่รับรองได้ว่าพนักงานจะสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน จากการประเมินโดยละเอียดของทางสถาบัน ทำให้สรุปได้ว่าอะมาดิอุส ได้สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมการทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม ตลอดจนเอื้อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน ที่ครอบคลุมและสอดรับกับวัฒนธรรมภายในองค์กรอย่างแท้จริง”

ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก อะมาดิอุสว่าจ้างพนักงานกว่า 4,000 คนและมีสัญชาติที่หลากหลายกว่า 40 สัญชาติ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเฟ้นหาบุคคลากรจากทุกเขตการปกครองและที่มีความหลากหลายทางภาษา ทำให้อะมาดิอุสเป็นบริษัทที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นบริษัทที่ผู้คนต่างให้ความสนใจ ดึงดูดและว่าจ้างบุคคลากรที่มีความสามารถ และยังช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองให้แก่พนักงาน ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้พวกเขามีแรงบันดาลใจและยืนหยัดที่จะทำงานต่อไป

คุณพาโบล อาลอนโซ (Pablo Alonso) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกของบริษัทอะมาดิอุส กล่าวว่า “จากการเติบโตทางธุรกิจอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในภูมิภาคนี้ อะมาดิอุสจึงได้ทุ่มเทสุดความสามารถในการดึงดูดและเฟ้นหาบุคคลากรที่มากด้วยความสามารถในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก เรามุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วม เปิดรับความหลากหลาย และขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าของเรา เรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลบริษัทนายจ้างยอดเยี่ยมในประเทศไทยติดต่อกันเป็นปีที่สอง และเป็นครั้งแรกที่ได้รับรางวัลนี้ในประเทศออสเตรเลีย”

ทั้งนี้ บริษัทที่เข้าร่วมในการคัดเลือกเป็นสุดยอดบริษัทดีเด่นต้องผ่านขั้นตอนการสำรวจที่เข้มงวด และมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานความเป็นเลิศที่กำหนดไว้ทุกด้าน โดยสถาบันท็อป เอ็มพลอยเยอร์ส (Top Employers Institute) ได้ประเมินอะมาดิอุส ในหลากหลายมิติ ซึ่งรวมถึงการวางกลยุทธ์บุคลากร การวางแผนแรงงาน การเรียนรู้และพัฒนา วัฒนธรรม ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เป็นต้น