ใครว่าสนามบอลต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยม The Unusual Football Field จาก AP Thailand สนามฟุตบอลที่ Time Magazine ยกย่องให้เป็น 1 ใน 25 สิ่งประดิษฐ์แห่งปี 2016

ย่านคลองเตยใจกลางกรุงเทพมหานครนั้นหนาแน่นไปด้วยสิ่งปลูกสร้างและผู้คนที่อยู่อาศัย พื้นที่ว่างที่พอจะมีอยู่ก็ไม่เอื้ออำนวยให้สร้างอะไรได้มากพอที่จะเกิดประโยชน์แก่ผู้คนในส่วนรวม ความเป็นไปได้ก็มีเพียงการสร้างสนามกีฬาเล็กๆ ให้เด็กๆ ได้ออกมาวิ่งเล่นกัน

บริษัท อสังหาริมทรัพย์ AP ประเทศไทย ได้สร้างสรรค์พื้นที่ที่ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่เกิดประโยชน์ มาพัฒนาเป็นสนามฟุตบอลที่แตกต่างจากสนามทั่วไป ด้วยรูปทรงที่ไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่ปรับเปลี่ยนไปตามขนาดพื้นที่ว่างที่มีอยู่ก่อนแล้ว

1_ap

จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์นี้ เกิดจากการเล็งเห็นความสำคัญที่จะยกระดับชีวิตผู้คนในสังคม แม้กระทั่งในชุมชนแออัดอย่างย่านคลองเตยนี้ AP ก็ไม่เคยมองข้ามเป้าหมายหลักก็คือจัดสรรพื้นที่ให้วัยรุ่นในชุมชนได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทำร่วมกัน เพราะธรรมชาติของวัยรุ่นนั้นต้องการพื้นที่ในการแสดงออกถึงตัวตนและความสามารถของเค้า หากขาดพื้นที่เหล่านี้พวกเขาก็อาจถูกชักชวนให้ไปสนใจในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์มีโอกาสที่จะแสดงพฤติกรรมที่เป็นปัญหาต่อสังคมมั่วสุมข้องเกี่ยวกับยาเสพติดก็เป็นได้

2_ap

วัยรุ่นในชุมชนแออัดก็ต้องการพื้นที่ในการแสดงออกที่สร้างสรรค์เหมือนทุกๆ คน แต่พื้นที่ที่พวกเค้าอยู่อาศัยนั้นไม่เอื้ออำนวยต่อการทำกิจกรรมต่างๆ มากเท่าไหร่ บ้างก็เป็นพื้นที่รกร้าง น้ำท่วมขัง หรือเต็มไปด้วยซากขยะ สิ่งปรักหักพังยากต่อการใช้งาน ทาง AP จึงอยากนำประสบการณ์และความชำนาญในการจัดสรรพื้นที่ที่มีมายาวนานกว่า 25 ปี มาพัฒนาพื้นที่เหล่านั้น ด้วยความคิดต่างที่ต้องการลบข้อจำกัดทางกายภาพของพื้นที่นั้นๆ แล้วสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้น โดยมองประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคนในชุมชนเป็นสำคัญ

จากพื้นที่ที่ทุกคนมองข้าม พื้นที่รกร้างที่เคยถูกปล่อยว่าง ก็ได้แปรเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมกีฬาในชุมชน ไม่ใช่แค่เด็กและเยาวชนที่ได้รับประโยชน์ แต่ยังส่งผลถึงผู้คนที่อยู่รายรอบก็ได้รับประโยชน์ไปทางอ้อมด้วย เหตุนี้เอง นิตยสารไทม์ จึงได้ยกย่องให้สนามฟุตบอลที่แตกต่างจากสนามฟุตบอลทั่วไปจากการสร้างสรรค์ของ AP Thailand นี้ ให้เป็น 1 ใน 25 สุดยอดนวัตกรรมแห่งปี 2559

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >>> http://time.com/4572079/best-inventions-2016/