บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด แนะนำโฆษณา เรื่อง “ขอบคุณ”


by Sukyai
20-12-2016 10:32:29
ภาพยนตร์โฆษณา เรื่อง ขอบคุณ”  ของบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายแบรนด์ ชาวเกาะ แม่พลอย และยอดดอย  ถูกสร้างขึ้นจากความรู้สึกขอบคุณสังคมไทยและลูกค้า  ที่ทำให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงมาตลอดกว่า 40 ปี

คอนเซ็ปท์ของหนังภาพยนตร์โฆษณาเรื่องนี้ คือการสื่อถึงความรู้สึกขอบคุณจากใจของผู้บริหารสู่ผู้สนับสนุนทุกกลุ่ม ทั้งผู้บริโภค พ่อค้าแม่ค้า ตัวแทนจัดจำหน่าย รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคง จนสามารถมีกำลังในการตอบแทนคืนกลับสังคมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโครงการด้านพัฒนาการศึกษาของเยาวชน

“10 ปีแห่งการแบ่งปันกว่า 610 โรงเรียน ด้วยทุนกว่า 149 ล้านบาท”   เป็นไฮไลท์ของภาพยนตร์โฆษณาเรื่องนี้ โดยใช้การ  “ขอบคุณ”  เชื่อมโยงความผูกพันของบริษัทฯ สู่สังคมไทย ที่นับได้ว่าผู้สนับสนุนทุกกลุ่มมีส่วนในการตอบแทนกลับสู่สังคมร่วมกัน ผ่านโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่องในตลอด 10 ปีที่ผ่านมา และร่วมน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  โดยมีการประมวลภาพโครงการต่างๆ  ของทั้ง 610 โรงเรียน ที่นำเงินทุนที่ได้รับจากบริษัท ไปสร้างประโยชน์ให้กับโรงเรียนและคนในชุมชน ที่นับได้ว่าโครงการเหล่านี้  นอกเหนือจากการส่งเสริมการศึกษาแล้ว  ยังพัฒนาความเป็นอยู่และยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนและชุมชนในท้องถิ่นทั่วประเทศ  ทั้งการสร้างอาคารเรียน พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมศาสนาและกีฬา โดยปิดท้ายภาพยนตร์โฆษณาด้วยคำขอบคุณของเด็ก ๆ  เพื่อส่งไปยังคนไทยที่มีส่วนร่วมในการส่ร้างสรรค์สังคมไทย

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ยังคงมุ่งมั่นในการทำความดี สร้างคน เพื่อสร้างชาติ ให้สังคมได้เติบโตอย่างเข้มแข็ง  ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ภาพยนตร์โฆษณาเรื่องนี้  มีความยาว 30 วินาที และ 60 วินาทีตามลำดับ ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป  และสามารถติดตามเรื่องราวดี ๆ จากบริษัท เทพผดุงพรมะพ้าว จำกัด ได้ที่   http://www.tcc-chaokoh.com
ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter