พิสูจน์ความสำเร็จของ HONDA หลังคว้ารางวัลแบรนด์น่าเชื่อถือ 5 ปีซ้อน จาก TAQA Award 2016

จากการแข่งขันทางการตลาดของค่ายรถยนต์ที่ดุเดือดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ ส่งผลให้ความภักดีของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์นั้นค่อยๆ ลดลง ถ้าเห็นว่ารถค่ายไหนตอบโจทย์กับความต้องการของตนเองในขณะนั้น ผู้บริโภคก็พร้อมจะเปลี่ยนใจไปซื้อได้ในทันที

การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในครั้งนี้ ปัจจัยหนึ่งก็คือการมาถึงของโลกดิจิตอลที่ช่วยให้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ผู้บริโภคฉลาดซื้อมากยิ่งขึ้น เมื่อจะตัดสินใจซื้อรถยนต์สักคันหนึ่ง ก็ต้องหาข้อมูลประกอบจนรอบด้าน เสิร์ชผ่านออนไลน์ อ่านรีวิวและดูความคิดเห็นที่มีผู้ใช้งานแชร์ประสบการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับแบรนด์ไว้ (ทั้งในด้านดีและด้านแย่) ค่ายรถยนต์แต่ละค่ายจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องเหล่านี้ เพื่อให้แบรนด์ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ

สำหรับ “ฮอนด้า” นั้นได้ยึดปรัชญาที่จะเป็น “องค์กรที่สังคมต้องการให้ดำรงอยู่” มาโดยตลอด ภาพลักษณ์ที่ผ่านมาจึงเห็นฮอนด้านั้นดำเนินกิจการไปพร้อมกับการคำนึงถึงสังคมในส่วนรวมอยู่เสมอ ส่งผลให้ในปีนี้ทางฮอนด้าได้รับได้รับ 2 รางวัล จาก TAQA Award 2016 ได้แก่ รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านคุณภาพแรกใช้ผลิตภัณฑ์ ในรถยนต์อเนกประสงค์สมรรถนะสูง และรางวัลพิเศษ TAQA Excellence Award ภาพลักษณ์ดีเด่นในด้านยี่ห้อน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นรางวัลมอบที่ให้กับบริษัทที่ได้รับรางวัลที่ 1 ติดต่อกัน 5 ปี โดยตัดสินจากการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้รถยนต์ทั่วประเทศ ถือเป็นสิ่งชี้วัดถึงมาตรฐานในการดำเนินงานได้เป็นอย่างดีในสายตาของลูกค้าชาวไทย

การสร้างแบรนด์นั้นเป็นสิ่งที่ค่ายรถทุกค่ายให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ อยู่แล้ว แต่เหนือกว่าการสร้างแบรนด์ก็คือการสร้างแบรนด์ให้มีความน่าเชื่อถือ กว่าฮอนด้าจะก้าวเข้ามาเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคชาวไทยไว้วางใจได้นั้นต้องผ่านอะไรบ้าง เรามาลองตามรอยความสำเร็จนี้กัน

1_honda

ปรัชญาคือ “เป็นที่รักของลูกค้า”

ฮอนด้าต้องการเป็น “แบรนด์ที่เป็นที่รักของลูกค้า” เป็น “องค์กรที่สังคมต้องการให้ดำรงอยู่” จึงได้ดำเนินกิจการภายใต้หลักบรรษัทภิบาล มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส พร้อมกับการรักษาสมดุลทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจ การช่วยเหลือสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้านการดำเนินธุรกิจก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดนิ่งเพื่อสนองตอบความความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่นการเปิดตัวของรถยนต์ ฮอนด้า แอคคอร์ด ไฮบริด ใหม่ ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING ด้วยเรดาร์และกล้องด้านหน้า เพื่อตรวจจับสภาวะแวดล้อมบนท้องถนน แล้วแจ้งเตือนผู้ขับขี่หรือช่วยควบคุมรถในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เทคโนโลยีนี้ได้เข้ามายกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานรถยนต์ฮอนด้าให้มีความปลอดภัยและสะดวกสบายมากกว่าที่เคย

2_honda

และเพื่อประสบการณ์ในการใช้งานที่ดี ทางฮอนด้าก็ได้ขยายพื้นที่ศูนย์บริการเป็น 225 แห่ง (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559) เพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน

รถทุกรุ่นของฮอนด้าที่ขึ้นไลน์ผลิตในประเทศไทยนั้นก็ได้รับเครื่องหมาย “ฉลากเขียว” เพื่อเป็นการรับรองว่าได้ผ่านข้อกำหนดด้านยนตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิต การใช้ การทิ้งทำลาย ตลอดจนการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001: 2008, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ยืนยันได้ถึงความเป็นผู้นำในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย ควบคู่ไปกับการเป็นผู้นำด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

3_honda

CSR ฮอนด้าเคียงคู่สังคมไทย

สำหรับบางองค์กรนั้น การทำกิจกรรมเพื่อสังคมอาจต้องคำนึงถึงผลประกอบการ และงบประมาณของบริษัทฯ แต่การทำกิจกรรมเพื่อสังคมของฮอนด้าสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพราะฮอนด้ามีการแบ่งงบประมาณสำรองเก็บสำหรับทำกิจกรรมเพื่อสังคมไว้อยู่แล้วใน กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ซึ่งแยกต่างหากจากงบประมาณของบริษัท และไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลกำไรในแต่ละปี มีข้อดีตรงที่ว่า เราจะสามารถเบิกจ่ายงบในส่วนนี้ได้ เพื่อการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที การบริหารงบประมาณในการให้ช่วยเหลือไม่ได้ถูกจำกัดโดยสภาพธุรกิจ

4_honda

โดยกลุ่มบริษัทฮอนด้าฯ จะร่วมสมทบเงินมูลค่า 1,000 บาทต่อการขายรถยนต์หนึ่งคัน 100 บาทต่อการขายรถจักรยานยนต์หนึ่งคัน และ 10 บาทต่อการขายเครื่องยนต์อเนกประสงค์หนึ่งหน่วย เพื่อสมทบรายได้จากยอดขายผลิตภัณฑ์เข้าไว้ในกองทุนอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฮอนด้าฯ จะทยอยสะสมเงินเข้ากองทุนและหมุนเวียนใช้อย่างต่อเนื่องสำหรับใช้ในกิจกรรมบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนชาวไทยในยามต้องเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ปัจจุบัน กองทุนฯ นี้ มียอดเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2559 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท และได้ดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย การสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโครงการแก้มลิงโคกสำโรงแก่มูลนิธิชัยพัฒนา, โครงการแก้มลิงหนองน้ำพล จังหวัดลพบุรี, โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

5_honda

ฮอนด้าดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร ด้วยการรักษาสมดุลด้านการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อม ถือเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน และเป็นความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคม ด้วยปรัชญาที่ยึดมั่นนี้ทำให้ฮอนด้ากลายเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจผู้บริโภคชาวไทยอย่างเหนียวแน่น

รางวัลพิเศษ TAQA Excellence Award ภาพลักษณ์ดีเด่นในด้านยี่ห้อน่าเชื่อถือ ที่ได้รับในครั้งนี้นอกจากจะเป็นเครื่องการันตีถึงมาตรฐานการดำเนินงานในระดับสูงแล้ว รางวัลนี้ยังเป็นสิ่งกระตุ้นให้ฮอนด้ารักษาระดับการบริการของตัวเองให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องอีกทางหนึ่งด้วย