กสิกรไทยจัดอบรมเจาะลึกธุรกิจเอสเอ็มอีลูกค้าเมียนมาร์

นายพัฒนพงศ์ ตัณฑ์สมบุญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และนาย ซอ มิน วิน President Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI) ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีเมียนมาร์ โดยได้จัดอบรมติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ภายใต้ชื่อ SME Capacity Building Program Series II ใน 6 เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วยเมืองย่างกุ้ง พะโค มะริด เมาะลำไย มัณฑะเลย์ และตองยี ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งยังปรับหัวข้อเจาะลึกในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพตลอดจนเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีเมียนมาร์ต่อไป ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อเร็วๆ นี้