ก.ล.ต. ขับเคลื่อน FinTech จัดงาน SEC FinTech Day 2017 วันที่ 7 กุมภาพันธ์นี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) ประกาศพร้อมสนับสนุน FinTech ให้พัฒนาต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ จัดงาน “SEC FinTech Day 2017” ภายใต้แนวคิด “Crossing Boundaries Together” ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ณ ศูนย์ C asean ปลุกกระแสให้ทุกภาคส่วนในตลาดทุนตื่นตัวและเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกรรมการเงินและการลงทุนที่กำลังเกิดขึ้น พร้อมส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรม FinTech ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจกสารเงินและการลงทุน และกลุ่ม Startups

นางทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ ก... เผยว่า ... ในฐานะองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลตลาดทุนไทย มองว่า FinTech เป็นความท้าทายของตลาดทุนที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงรูปแบบของบริการทางการเงินและตลาดทุนไปอย่างสิ้นเชิง เทคโนโลยีทำให้เกิดผู้ให้บริการทางการเงินใหม่ๆ จึงเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีที่ภาคธุรกิจจะต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดีขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ขณะที่ผู้ลงทุนจะมีทางเลือกเข้าถึงบริการทางการเงินและการลงทุนได้หลากหลายด้วยต้นทุนที่เหมาะส

ทั้งนี้ ก... ได้มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและผลักดันให้ภาคธุรกิจใช้โอกาสจากเทคโนโลยีได้ โดยกำหนดแผนงานขับเคลื่อนนวัตกรรมตลาดทุน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ทำข้อมูลตลาดทุนให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้ พร้อมส่งต่อ นำไปต่อยอดได้อย่างรวดเร็ว 2) เปิดพื้นที่ให้มีที่ทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ ตามที่ได้ดำเนินโครงการ FinTech Challenge Program และ สนามทดลอง (regulatory sandbox) 3) ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยลดต้นทุนทั้งระบบ 4)ใช้เทคโนโลยีช่วยในการกำกับดูแล (RegTech) และ 5) รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์

สำหรับกิจกรรมหลักๆ ในงาน SEC FinTech Day 2017 นั้น จะมุ่งเน้นให้ข้อมูลและแนวโน้มการเติบโตของ FinTech แก่ผู้ประกอบธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทจัดการการลงทุน โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศมาร่วมอัพเดทข้อมูล พร้อมนำผู้ประกอบการ FinTech Startupsและ กลุ่ม Potential FinTech Startups มานำเสนอผลงาน รวมทั้งมีกิจกรรมการแข่งขัน FinTech Challengeโครงการพัฒนาความคิดและประกวดผลงานนวัตกรรมด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัยรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งผลงานของ 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายนั้นจะมีส่วนช่วยคิดค้นสินค้าและบริการที่สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย และมีความเฉียบคมขึ้น รวมทั้งช่วยลดต้นทุนทั้งระบบอีกด้วย

งาน “SEC FinTech Day 2017” ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1. การบรรยายพิเศษและการเสวนา เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มการเติบโตของ FinTech และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้กำกับดูแล ผู้ประกอบการ FinTech ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้า FinTech ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ตัวอย่างหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ “Incumbents vs. FinTech Startups – Competitors, Collaborators or Somewhere in-between?” และ “The Rise of FinTech in Thailand” รวมไปถึงนวัตกรรมใหม่ๆ อาทิ AI & Machine Learning, Algorithm Tools , Cyber Securities, RegTech

2. นิทรรศการ FinTech เป็นนิทรรศการในรูปแบบที่ทันสมัย ให้ความรู้ด้าน FinTech ในตลาดทุน และบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน ก... ในการสนับสนุนพัฒนาการด้านดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีการออกบูธนำเสนอผลงานของผู้ประกอบการ FinTech Startups ต่างๆ ซึ่งรวมถึงบูธแสดงผลงานของผู้เข้ารอบFinTech Challenge 10 ทีมสุดท้ายเพื่อเป็นตัวอย่างอีกด้วย

3. กิจกรรมการแข่งขัน FinTech Challenge รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาความคิดและประกวดผลงานนวัตกรรมด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมนำ FinTech เข้ามาพัฒนาหรือปรับใช้กับการประกอบธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น โดย 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะได้รับทุนสนับสนุนการสร้างต้นแบบนวัตกรรม ทีมละ 20,000 บาท โดยมีที่ปรึกษา และทีมงานคอยให้คำปรึกษาในการทำโครงการของแต่ละทีมอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการผู้ทรงวุฒิตัดสิน โดยจะมีการประกาศผลผู้ได้รับทุนสนับสนุนนวัตกรรมยอดเยี่ยมจำนวน 3 ทุน รวม 250,000 บาท ในงาน “SEC FinTech Day 2017”

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.zipeventapp.com/e/FinTech-Day-2017