ตลาดโรงภาพยนตร์ปี 59 แตะ 7,000 ล้านบาท ตั๋วหนัง-ป็อปคอร์น สร้างรายได้ให้เมเจอร์ 65%