เซ็กเมนต์เฉพาะคนรักหมา ! จีนเปิดตัวโรงภาพยนตร์ให้พาคุณตูบดูหนังได้ (ชมภาพ)


17-03-2017 10:41:52
ซินหวา สื่อทางการจีนรายงาน วันอังคาร (14 มี.ค.) โรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งในเมืองซีอาน เมืองเอกของมณฑลส่านซี ได้จัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ โดยทดลองเปิดโอกาสให้เหล่าบรรดาคนรักหมา พาสัตว์เลี้ยงสุดรักของตนเข้าร่วมชมภาพยนตร์ด้วยได้ รายงานระบุว่า โรงภาพยนตร์ได้จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับรองรับปัสสาวะของเหล่าคุณตูบไว้ให้กับคนรักหมา นอกจากนี้ ยังมีน้ำดื่มและขนมไว้ให้เหล่าเพื่อนสี่ขาได้กินเล่นระหว่างการชมภาพยนตร์อีกด้วย โรงภาพยนตร์ดังกล่าวระบุว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหมากับเจ้าของ เพื่อรณรงค์การแก้ปัญหาการปล่อยหมาทิ้งข้างทางจนกลายเป็นหมาเร่ร่อน โดยพวกเขาหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของเจ้าของหมา และปลูกฝังวิธีการเลี้ยงหมาอย่างถูกต้องให้แก่สังคมต่อไป
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหมากับเจ้าของ (ภาพเอเจนซี)
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหมากับเจ้าของ (ภาพเอเจนซี)
โรงภาพยนตร์ได้จัดเตรียมขนมไว้ให้เหล่าเพื่อนสี่ขาได้กินเล่นระหว่างการชมภาพยนตร์อีกด้วย (ภาพเอเจนซี)
บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยเจ้าตูบ (ภาพเอเจนซี)
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหมากับเจ้าของ (ภาพเอเจนซี)
โรงภาพยนตร์สำหรับคนรักหมา อนุญาตให้พาคุณตูบเข้าร่วมดูหนังได้ (ภาพเอเจนซี)
โรงภาพยนตร์หวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของเจ้าของหมา (ภาพเอเจนซี)
โรงภาพยนตร์หวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของเจ้าของหมา (ภาพเอเจนซี)
ที่มา : http://manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9600000026848