ชำแหละเรตติ้ง-เม็ดเงินโฆษณาทีวีดิจิทัล ก.พ.60

สำนักงาน กสทช. รายงานสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระหว่างเดือน ม.ค. – ก.พ. 2560 พบว่า การรับชมช่องรายการผ่านทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินมีสัดส่วนสูงกว่าการรับชมผ่านทางดาวเทียมและเคเบิล โดยในเดือน ก.พ. 2560 การรับชมผ่านทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินเพิ่มสูงขึ้นเป็นประมาณ 86% เมื่อเทียบกับการรับชมผ่านดาวเทียมและเคเบิลที่ลดลงเหลือประมาณ 14%

ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสัดส่วนการรับชมผ่านทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินมากกว่าประชาชนในต่างจังหวัด โดยปัจจัยสำคัญเป็นผลมาจากการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลครอบคลุมพื้นที่เกือบทั่วประเทศ และเนื้อหารายการที่โดนใจ

โฆษณาเดือน ก.พ. แตะ 5 พันล้าน

ด้านมูลค่าการโฆษณาบนสื่อทีวีพบว่า ในเดือน ก.พ. 2560 มียอดรวมประมาณ 5,230 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นจากเดือน ม.ค. ประมาณ 202 ล้านบาท หรือ 4% สะท้อนให้เห็นทิศทางการใช้งบโฆษณาของเอเจนซี่ที่ปรับตัวดีขึ้น หลังจากชะลอการใช้งบในช่วงเดือนแรกของปี 2560

สัดส่วนมูลค่าการโฆษณาทีวีดิจิทัลแบ่งตามหมวดหมู่

  • หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) มีมูลค่าการโฆษณาสูงสุด 3,568 ล้านบาท
  • หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) 1,101 ล้านบาท
  • หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ 169 ล้านบาท
  • หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว 34 ล้านบาท

ช่อง 7-3 ยังครองเรตติ้งสูงสุด

สำหรับค่าความนิยมของช่องรายการโทรทัศน์ หรือเรตติ้งในเดือน ก.พ. 2560 พบว่า ช่องรายการที่มีผู้ชมสูงสุด 10 อันดับแรก ยังคงเป็นกลุ่มเดิม