ฟู้ด แคปปิตอล ทุ่ม 300 ล.ซื้อ "Osha" กิจการร้านอาหารไทยของสาวไทย ในสหรัฐฯ


19-04-2017 12:26:06

ถ้ายังจำกันได้ ร้านอาหารไทยโอชาของ 2 สาวสาวไทย นิว-ลลิตา สุขสำราญ และ ต่าย-วาสนา ก่อเขียวหล้า ที่สร้างตัวจากเด็กต่างจังหวัด หนองคาย ใช้เวลา 18 ปี สร้างตัวจนกลายเป็นเจ้าของร้านอาหารไทย 9 สาขาในสหรัฐอเมริกาซึ่งรายการเจาะใจเคยสัมภาษณ์มาแล้ว

มาวันนี้ เจ้าของร้านอาหารไทยแห่งนี้มาถึงจุดเปลี่ยน เมื่อบริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ FC ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย (วันที่ 11 มี..ที่ผ่านมา) ได้นำบริษัท Food Capitals (USA), Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100% จดทะเบียนในมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เข้าซื้อกิจการทั้งหมดของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้ชื่อทางการค้า "Osha" (โอชา) ณ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มูลค่าเงินลงทุนรวมไม่เกิน 8.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 297.50 ล้านบาท (คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญเท่ากับ 35 บาท)

โดยสินทรัพย์ทั้งหมดประกอบด้วย หุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Osha Thai 2 nd Street, Inc. , Osha Thai Embarcadero, Inc. , New Osha Thai, Inc. และ After Osha LLC โดยทั้ง 4 บริษัทเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการบริหารจัดการร้านอาหาร และเครื่องดื่มของกลุ่มธุรกิจดังกล่าวภายใต้แบรนด์ Osha จากผู้ถือหุ้นเดิมคือ ลลิตา สุขสำราญ ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นดังกล่าว จะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขบังคับก่อนที่บริษัทและผู้ขายได้ตกลงร่วมกัน และรายการดังกล่าวจะเสร็จสิ้น ณ วันที่เงื่อนไขบังคับก่อนที่บริษัทและผู้ขายได้ตกลงร่วมกัน และมีการโอนหุ้นสมบูรณ์และชำระราคาเสร็จสิ้นแล้ว โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ ได้แก่ บริษัทได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านอาหารในเครือ Osha , บริษัทได้รับโอนใบอนุญาตจำหน่ายสุราจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีหนี้กรรมการหรือผู้ถือหุ้นเดิมคงค้าง และบริษัทได้รับโอนเครื่องหมายการค้า เพื่อประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ Osha อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่ตกลงกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยสัญญาซื้อขายหุ้นมีเงื่อนไขบังคับก่อนหลายรายการ ประกอบกับการที่บริษัทยังอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเงินทุนเพื่อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ ทำให้ยังมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญในการที่ธุรกรรมจะเสร็จสิ้น (Closing) ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้เข้าทำสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนเมื่อวันที่ 11 มี..60 ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่สามารถเปิดเผยสารสนเทศ ณ วันที่เข้าทำรายการในทันที แต่ขณะนี้บริษัทเห็นว่าเงื่อนไขบังคับก่อนส่วนใหญ่ได้สำเร็จลุล่วงไปแล้ว จึงสามารถเปิดเผยรายละเอียดดังกล่าวนี้ได้ สำหรับ Osha ประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยสูตรต้นตำรับที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเมืองซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นโดยสองสาวพี่น้องชาวไทย ลลิตา สุขสำราญ และ ต่าย -วาสนา ก่อเขียวหล้า ชาวหนองคาย ที่ไปปักหลักเปิดร้านอาหารไทยขึ้น เพราะมองเห็นถึงโอกาส ในย่านธุรกิจใจกลางเมืองซานฟรานซิสโก ยังคงขาดร้านอาหารไทยบรรยากาศดี ที่สามารถเป็นได้ทั้งสถานที่สำหรับนั่งผ่อนคลายหลังเลิกงาน ไปจนถึงเป็นที่สังสรรค์ของบรรดาหนุ่มสาวชาวเมือง

โดยปัจจุบันมีร้านอาหารไทยทั้งหมด 5 แห่ง ประกอบด้วย ร้านอาหารประเภท Fine-Dining จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ Lao Table, Osha Thai Embarcadero และ Osha Thai 3 rd Street ซึ่งนำเสนออาหารไทยอันมีเอกลักษณ์เฉพาะ พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มในบรรยากาศร้านที่ตกแต่งด้วยการผสมผสานความเป็นไทยและวัฒนธรรมตะวันออกเข้าด้วยกัน และร้านอาหารจานด่วน (Fast Service Restaurant) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ Osha Express และ After Osha

โดยร้านอาหารทั้งหมดของ Osha ตั้งอยู่ในย่านใจกลางธุรกิจของเมืองซานฟรานซิสโก ซึ่งทำเลที่ตั้งของร้านในย่านธุรกิจการเงินนั้น ส่งผลให้ Osha ประสบความสำเร็จในการดึงดูงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดสำคัญที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ส่วนการเข้าลงทุนครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเสริมความแข็งแกร่งของบริษัท ในการดำเนินธุรกิจโดยการกระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจใหม่ที่มีโอกาสเติบโตที่สูงในต่างประเทศ และยังช่วยส่งเสริมธุรกิจร้านอาหารซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทในปัจจุบันอีกด้วย โดยแหล่งเงินลงทุนจะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และเงินกู้บางส่วนจากสถาบันการเงิน 

ที่มา : http://manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9600000039320