งานประกาศรางวัล “DAAT Awards 2017” เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของคนเบื้องหลังสื่อดิจิทัล


21-04-2017 10:36:04
จัดขึ้นอย่างเป็นทางการสำหรับงานประกาศรางวัล “DAAT Award 2017” รางวัลแห่งเกียรติยศสำหรับบุคลากรในวงการดิจิทัลเอเจนซี่ที่มีผลงานโดดเด่น ให้เกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้ทุ่มเท ตั้งใจทำ จากไอเดียความคิดสร้างสรรค์ โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 18 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง Pinacle 4-5 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยหันมาสนใจติดตามสื่อทางโซเชียลมีเดียและอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น จนไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสื่อโฆษณาดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทวงการสื่อในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในการครองแชมป์สื่อที่มีการเติบโตด้วยเม็ดเงินลงทุนสูงสุด โดยนายศุภชัย ปาจริยานนท์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) เปิดเผยว่าสื่อโฆษณาดิจิทัลนั้นมีอัตราการเติบโตที่สูงมาก จากในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เติบโตจากมูลค่าตัวเลขเพียง 2 พันล้านบาท ขึ้นไปแตะระดับ 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ส่งผลให้คนทำงานในแวดวงดิจิทัลต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อจะตอบรับกับขนาดของอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้น แต่ในทางกลับกันบุคคลกลุ่มนี้กลับไม่ได้รับการจดจำมากเท่าที่ควร จึงได้จัดให้มีการประกวด ‘DAAT Awards 2016 รางวัลบุคคลโฆษณาดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559’ เพื่อให้กำลังใจคนทำงานกลุ่มนี้ให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์ในตัวผลงาน คัดเลือกโดยคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยผู้บริหารองค์กร และนักการตลาดอาวุโสจากธุรกิจแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย โดยได้มีการประกาศผล รางวัลบุคคลโฆษณาดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559แบ่งรางวัลการประกวด  ออกเป็น 3 ประเภท คือ โกลด์ (Gold) ซิลเวอร์ (Silver) และบรอนซ์ (Bronze) จำแนกเป็น 9 สาขา ดังนี้ Agency Head of the Year
 • Bronze Award : คุณโศรดา ศรประสิทธิ์ จาก Brilliant & Million Communication and Online Agency
 • Silver Award : คุณปัทมวรรณ สถาพร จาก WPP (Thailand) Ltd. – Mindshare
 • Gold Award : คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ จาก mInteraction
Creative of the year
 • Bronze Award : คุณเชษฐชาย ช้างแก้ว จาก mInteraction
 • Silver Award : คุณฐิติพันธ์ ทับทอง จาก Brilliant & Million Communication and Online Agency
 • Gold Award : คุณนรนิติ์ ยาโสภา จาก Rabbit's Tale
Young Achiever of The Year (อายุต่ำกว่า 30 ปี)
 • Bronze Award : คุณอภิรดา ลังประเสริฐ จาก UM Thailand และ คุณเกริก สถิรวงศ์วรรณ จาก WPP (Thailand) Ltd. – Mindshare
 • Silver Award : คุณกนกพร กุลศรี จาก Brilliant & Million Communication and Online Agency
 • Gold Award : คุณสโรจ เลาหศิริ จาก Rabbit's Tale
Channel/Engagement/Digital Media Planner of the Year มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัลนี้ เพียงประเภทเดียว ได้แก่
 • Gold Award : คุณการันต์ ตันสุธัญลักษณ์ จาก Publicis One – Starcom MediaVest Group
Client Service of the Year มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัลนี้ เพียงประเภทเดียว ได้แก่
 • Silver Award : คุณสุบรรณ มณีมูล จาก mInteraction
ทั้งนี้ภายในงาน ไม่มีการประกาศผลการตัดสินรางวัลในสาขา New Business Development of the Year , Strategic/Brand Planner of the Year , Technology/Developer of the Year และ Community Manager of the Year เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว “ปีนี้นับเป็นก้าวแรกที่เราจัดการประกวด DAAT Award ขึ้น จึงอยากขอให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในอุตสาหกรรม มาร่วมกันสนับสนุนส่งเสริม ให้กำลังใจกลุ่มคนทำงานที่ได้รับเกียรติยศในครั้งนี้ ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าเราจะมีการจัดประกวดกันอีกครั้งในปีถัดไป โดยมีเป้าหมายคือการผลักดันให้รางวัลนี้เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าที่สุดของวงการดิจิทัลในประเทศไทย” นายศุภชัย ปาจริยานนท์ กล่าว สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ Digital Advertising Association (Thailand) (DAAT) ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม ปี 2555 โดยหัวใจสำคัญคือ การมุ่งเน้นเผยแพร่คุณค่าของงานโฆษณาดิจิทัล และส่งเสริมบุคลากรในแวดวงดิจิทัลเอเจนซี่ให้ได้รับการยอมรับในฝีมือ รวมไปถึงเพิ่มประสิทธิภาพของงานโฆษณาดิจิทัลให้มีความต้องการมากขึ้นในตลาด