เสริมมงคลรับปีใหม่ไทย “Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 3

ปิดฉากไปด้วยความยิ่งใหญ่อลังการ กับมหกรรมความสนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทยในงาน  “Water Festival 2017  เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย  ครั้งที่ 3 โดยมี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นแกนหลักภาคเอกชน ผสานความร่วมมือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน ที่ร่วมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติมาร่วมสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งมรดกทางวัฒนธรรม ด้วยการขยายพื้นที่การจัดงานครอบคลุม 4 ภาค ของประเทศไทย ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยแท้แบบดั้งเดิม

การจัดงานในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำแนวคิด บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลกของทางไทยเบฟฯ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ ส่งเสริม และสืบสานมรดกไทยสู่คนไทยและสากล โดยได้มีการจัดพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการอีกครั้งพร้อมกันทั้ง 4 ภาค ตั้งแต่วันที่ 13-16 เมษายน 2560 ได้แก่

1. ภาคกลาง จัดที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ใน 7 พื้นที่ริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา 4 วัด 3 ท่าน้ำ 

2. ภาคเหนือ จัดที่ บ้านโบราณเชียงใหม่ ถนนเจริญประเทศ หลังตลาดอนุสาร ที่จังหวัดเชียงใหม่

3. ภาคใต้ จัดที่ ถนนพังงา เมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต ภายใต้คอนเซ็ป ภูเก็ตดีงาม สืบสานสงกรานต์บาบ๋า ซึ่งถือเป็นปีแรกที่ชุมชนถนนพังงาร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกันจัดงานเทศกาลสงกรานต์

4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ ลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

โดยทั้ง 4 พื้นที่ มีกิจกรรมต่างๆ ที่มากมาย ได้แก่ พิธีรดน้ำดำหัว, ทำบุญสิริมงคล, วัตถุมงคล, ทำบุญไหว้พระ, กิจกรรมคลีนบ้าน / วัด / โรงเรียน, กิจกรรมเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม, กิจกรรม ONE SHOT KNOCKOUT / Photo Trip, กิจกรรมประชันทำอาหาร เมนูคู่เมือง, การออกร้านค้าชุมชน โดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  เป็นต้น

งาน “Water Festival 2017…เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย ถืออีกหนึ่งงานสงกรานต์ดีงามโอบล้อมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทยที่จะอยู่ในความทรงจำอันสุดแสนประทับใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.waterfestivalthailand.com และ www.facebook.com/WaterFestivalThailand/