วัยรุ่นไม่ดูทีวีจริงหรือ ! ใครกันคือผู้ชมทีวีชาวไทย


by Admin
16-05-2017 01:15:24

ข้อมูลของนีลเส็นเผยให้เห็นว่าผู้รับชมโทรทัศน์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2017 พบว่า ผู้ชมอายุ 25+ ยังคงมีจำนวนเมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มผู้ชมในช่วงอายุ 4-14 ปี และอายุ 15-24 ปี

ผู้ชมส่วนใหญ่อาศัยอยู่นอกเมือง รองลงมาคือแถบชานเมือง ตามมาด้วยผู้ชมในกรุงเทพฯ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วผู้ชมชาวไทยทั้งหมดจะใช้เวลาไปกับการดูโทรทัศน์ทั้งสิ้นประมาน 4 ชั่วโมง 10 นาที ต่อวัน

คนไทยใช้เวลาดูทีวีเพิ่มขึ้น

  • ปัจจุบัน ใช้เวลาดูทีวี 4 ชั่วโมง 10 นาที/วัน
  • ก่อนมีทีวีดิจิทัล 4 ชั่วโมง 2 นาที/วัน   

ถึงแม้ว่าข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเข้าถึงผู้ชมรายวัน หรือจำนวนคู่ตาที่เห็น (Reach) นั้นมีการปรับตัวลงเล็กน้อย จากปี 2014 ที่ 61.8% เป็น 58.2% ในปี 2017

แต่ที่น่าสนใจคือผู้ชมใช้เวลาดูทีวีนานขึ้นจาก 248 นาทีต่อวันต่อคนในปี 2014 เป็น 251 นาที ต่อวันต่อคน ในปี 2016

ทั้งนี้เมื่อเจาะลึกลงไปถึงพฤติกรรมการรับชมของแต่ละช่วงอายุจะพบว่า กลุ่มผู้ชมอายุ 25+ ซึ่งเป็นกลุ่มหลักและกลุ่มวัยรุ่นช่วงอายุ 15-24 ปีนั้นมีเปอร์เซ็นต์การเข้าถึงผู้ชมที่ลดลง แต่กลุ่มผู้ชมวัย 25+ นั้นดูโทรทัศน์เป็นเวลานานขึ้น ในขณะที่กลุ่มวัยรุ่นช่วงอายุ 15-24 ปีนั้นใช้เวลาในการดูทีวีน้อยลง

อย่างไรก็ตาม นีลเส็นชี้แจงสาเหตุของการลดลงของจำนวนผู้ชมในกลุ่มอายุ 15-24 ปีว่า ไม่ได้เป็นการหยุดบริโภคสื่อ หากแต่เป็นการย้ายแพลตฟอร์มในการรับชมเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์ม โดยดูจากได้ด้วยการวัดแบบมัลติสกรีน หรือ Digital Content Ratings ของนีลเส็น

โดยผู้ชมอายุ 13-14 ปี มีสัดส่วนการชมทีวี ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์  33% และอายุ 25-34 ปี ชมทีวีผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นสัดส่วน 36% ในขณะที่ผู้ชมวัย 35-44 ปี ชมผ่านออนไลน์ เป็นสัดส่วน 23% และอายุ 45 ปี ชมผ่านออนไลน์ 9%

คนดูวัยรุ่นดูถ่ายทอดสดและดิจิตอลแพลตฟอร์ม

นีลเส็น แนะว่า หากเจ้าของช่องต้องการดึงฐานผู้ชมในวัย 15-24 ปี กลับมา หัวใจหลักสำคัญคือการถ่ายทอดสดและการโปรโมตแพลตฟอร์มการรับชมบนดิจิตอล เนื่องจากข้อมูลได้เผยว่า ผู้ชมอายุ 15-24 ปี ใช้เวลากับการชม Live Broadcast เช่น The mask singer และ Live Broadcast กีฬา World Cup สูงสุดเมื่อเทียบกับผู้ชมกลุ่มอื่น

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter