สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา จับมือ 5 ภาคธุรกิจการค้าต่างประเทศ จัดงาน จ้อยท์ เน็ตเวิร์ค อีเว้นท์ (Joint Networking Event) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และพันธมิตรการค้า ต่อยอดธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง

สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา ร่วมกับ 5 ภาคธุรกิจการค้าต่างประเทศ อาทิ หอการค้าออสเตรเลีย-เมียนมา (AustCham Myanmar) หอการค้า และอุตสาหกรรมฝรั่งเศส (CCI France Myanmar) หอการค้ามาเลเซีย (Malaysian Business Chamber) กลุ่มธุรกิจนิวซีแลนด์-เมียนมา (New Zealand Myanmar Business Group) และสมาคมธุรกิจสิงค์โปร์ในเมียนมา (Singapore Association of Myanmar) จัดงานบิซซิเนส เน็ตเวิร์คกิ้ง ‘จ้อยท์ เน็ตเวิร์ค อีเว้นท์’ (Joint Networking Event) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และพันธมิตรทางการค้าในประเทศเมียนมา แลกเปลี่ยนข้อมูลการค้าแก่นักลงทุน เพื่อสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ สู่การรองรับการลงทุนที่เพิ่มขึ้น ในวันที่ 30 พฤษภาคมนี้ เวลา 18.30-20.30 น. ณ ห้องแกลอรี่ บาร์ โรงแรมซูเล แชงกริลา (Sule Shangrila Hotel) ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา หรือทางอีเมลล์ tbamoffice@gmail.com

เกี่ยวกับ สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar)

สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างนักธุรกิจไทย ในเมียนมา และระหว่างภาคธุรกิจไทยกับภาคธุรกิจเมียนมา เพื่อพัฒนา และส่งเสริมความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มนักธุรกิจคนไทย ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศเมียนมา

  • เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การทำงานทั้งในเชิงข้อมูล และการความรู้ (Know-how)

การบริหารจัดการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

  • เพื่อจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับด้านวัฒนธรรม และการทำกิจกรรมเพื่อสังคม

  • เพื่อช่วยเหลือสังคมสู่การกระตุ้น และขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศเมียนมาให้เติบโตอย่างมั่นคง

สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา เป็นสมาคม และองค์กรของคนไทยเพียงแห่งเดียวในเมียนมาที่ได้จัดตั้ง และจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ท้องถิ่น ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทางสมาคมฯ ได้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ มาโดยตลอด รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของภาคเอกชนไทย และประเทศไทยโดยรวม