13 เรื่องต้องรู้ หลัง พ.ร.บ.คอมพ์ฯ 2560 ประกาศใช้ ฝากร้าน Facebook-IG โดนปรับ 2 แสน

13 สาระสำคัญพึงระวังให้ดีก่อนกดไลก์ กดแชร์ หรือส่งข้อความในรูปแบบต่างๆ หลังประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ที่มา : http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9600000053433