“สสว. เผยผลสำรวจพฤติกรรมผู้ซื้อสินค้าเครื่องสำอางจากสมุนไพรไทย”

สสว. เผยผลสำรวจพฤติกรรมผู้ซื้อสินค้าเครื่องสำอางจากสมุนไพรไทย ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ สินค้าตรงกับที่โฆษณา Packaging ต้องสวยงามเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ และมีความคุ้มค่าคุ้มราคา วัยต่ำกว่า 30 กล้าทดลองใช้เครื่องสำอางยี่ห้อใหม่

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ทำการสำรวจความคาดหวังของผู้บริโภคต่อเครื่องสำอางจากสมุนไพรไทยที่ผลิตโดยผู้ประกอบการ SME จากกลุ่มตัวอย่างหญิงและชายวัยทำงาน ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่สำคัญของตลาดเครื่องสำอาง ในเขตกรุงเทพมหานครและหัวเมืองหลัก คือ เชียงใหม่และชลบุรี

โดยผลการสำรวจ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่คาดหวังว่าสินค้าต้องหาซื้อได้ง่าย คุณภาพเทียบเท่าหรือใกล้เคียงแบรนด์ใหญ่ มีความคุ้มค่า คุ้มราคา และไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคือง อย่างไรก็ดี สิ่งที่ผู้บริโภคอยากให้ SME ปรับปรุงคือเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า ความสวยงามดูดีของ Packagingและช่องทางจำหน่ายที่หลากหลายโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์

เมื่อพิจารณาในแต่ละช่วงอายุของผู้บริโภค พบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

–   กลุ่มวัยทำงาน (20-59 ปี) ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ สินค้าตรงกับที่โฆษณา Packaging ต้องสวยงามเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ และมีความคุ้มค่า คุ้มราคา

–   ส่วนกลุ่มวัยใส (ต่ำกว่า 19 ปี) และวัยเริ่มต้นทำงาน (20-29 ปี) กล้าทดลองใช้เครื่องสำอางใหม่ๆ โดยจะดูจากแบรนด์และ Packaging สวยงามเป็นหลัก เชื่อการโฆษณาการรีวิวสินค้าออนไลน์ผ่านบล็อกเกอร์ ดารา-เซเลบ

–   กลุ่ม 60+ ไม่กล้าทดลองใช้เครื่องสำอางสมุนไพรทั้งที่ใช้กับผิวหน้าและผิวกายเนื่องจากกลัวการแพ้หรือระคายเคือง และมองที่ราคาสินค้าเป็นหลัก

ผลการสำรวจครั้งนี้สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคที่จะเป็นประโยชน์ต่อ SME ในการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด สรุปประเด็นสำคัญได้คือ 1.สินค้าต้องมีมาตรฐาน อาทิ มาตรฐาน อย. 2.Packaging สวยงาม ดูดี และบ่งบอกรายละเอียดของส่วนผสมชัดเจน 3.สรรพคุณสินค้าตรงกับที่โฆษณา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์สินค้า 4.การขายออนไลน์เป็นช่องทางที่สำคัญมากสำหรับเครื่องสำอาง เพราะกลุ่มผู้ซื้อนิยม shopping สินค้าผ่านทางออนไลน์ การรีวิวสินค้าด้วยบล็อกเกอร์ ดารา เซเลบ รวมทั้งการให้ทดลองใช้สินค้า และการลด แลก แจก แถม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อ

ปัจจุบัน สสว. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ SME Go Onlineโดยสนับสนุนให้ SME นำสินค้ารวมทั้งสิ้น    1 แสนรายการ เข้าขายใน website ที่มีชื่อเสียง SME ที่สนใจ ติดต่อได้ที่ สสว. Call Center 1301 หรือ website  sme.go.th