ฮุกยังไงให้โดน 5 คำแนะนำสตาร์ทอัพ โดย Nir Eyal ที่ปรึกษา Tech Startup ระดับโลก

วงการสตาร์ทอัพยังเป็นที่สนใจของคนทั่วโลกสำหรับคนที่มีไอเดียใหม่ๆ ต้องการสร้างนวัตกรรมให้แก่โลกใบนี้ แต่ก็พบว่าสตาร์ทอัพมีสัดส่วนถึง 90% ที่ไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งปัจจัยด้านเงินทุน ตลาด ผู้ใช้งานที่ยังไม่ตอบรับเท่าไหร่

Nir Eyal ได้ให้คำแนะนำถึงเหล่าบรรดาสตาร์ทอัพไทยทั้งหลาย มีใจความสำคัญอยู่ 5 ข้อที่ให้ไปปรับใช้ในการทำงาน

ก่อนอื่นต้องบอกว่า Nir Eyal เป็นใคร เป็นผู้เขียนหนังสือ “Hooked : How to Build Habit-Forming Products” หนังสือขายดีอันดับหนึ่งใน amazon.com หมวดหมู่การออกแบบ เนียร์จบการศึกษา และสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้เทคสตาร์ทอัพระดับโลกหลายแห่ง เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ โดยใช้หลักการ Hook ที่ดึงดูดลูกค้าให้กลับมาใช้งานสม่ำเสมอ

สำหรับ 5 คำแนะนำแก่สตาร์ทอัพมีดังนี้

1. Big market

ในการทำสตาร์ทอัพต้องเลือกโปรดักต์ที่มีตลาดใหญ่เพื่อรองรับลูกค้าได้จะมีโอกาสในการเติบโตมากกว่าโปรดักต์ที่อยู่ในตลาดเล็กเพราะกลุ่มลูกค้าจะจำกัด และโปรดักต์ต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ด้วย

2. ต้องเกาในส่วนที่คัน

หมายความว่าต้องเลือกทำโปรดักต์หรือบริการจากปัญหาที่ตัวเองพบก่อน เพราะตัวเองเป็นคนประสบปัญหา ทำให้เข้าใจปัญหาได้ดี ได้รู้อินไซต์ในการทำ อย่างเช่น อูเบอร์ เริ่มต้นจากที่ตนเองประสบปัญหาจากการเรียกแท็กซี่ จึงทำบริการอูเบอร์ขึ้นมา อย่าไปเริ่มคิดจากการแก้ปัญหาให้คนอื่นที่ตัวเองไม่ได้พบจริง อาจจะไม่อินเท่าที่ควร

3. เข้าใจจิตวิทยาของลูกค้า

ต้องรู้ว่าลูกค้าชอบอะไร ต้องการอะไร บางสิ่งที่ลูกค้าใช้ กับบริการที่ทำออกมาเป็นคนละอย่างกัน ต้องทำให้เป็นทางเดียวกัน

4. การผูกขาดทางการค้า

ในที่นี้หมายถึงการผูกขาดในพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคให้ได้ อย่างเช่น Google ที่ครองตลาดเสิร์ชเอ็นจิ้นทั่วโลกไปแล้วกว่า 80% เป็นเหมือนการผูกขาดด้านนิสัยของผู้ใช้ ด้านการรับรู้ว่าถ้านึกถึงเสิร์ชเอ็นจิ้น ต้องนึกถึงกูเกิล ต้องทำโปรดักต์ให้คนนึกถึงให้ได้ เพราะถ้าทำเหมือนๆ กันในตลาด สุดท้ายก็แข่งขันกันที่ราคา

5. มีผู้ร่วมก่อตั้งที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข

ผู้ร่วมก่อตั้ง และทีมงานเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้สตาร์ทอัพ ต้องทำงานด้วยกันได้ ล้มลุกคลุกคลานไปกันได้ มีวิสัยทัศน์ที่ตรงกัน ผ่านช่วงเวลาที่ยังไม่มีรายได้ไปด้วยกันได้