เปิดใจ “คณบดี” หญิงเก่ง เผยแผนพัฒนาหลักสูตร ปั้น SUIC (วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร) สู่วิทยาลัยนานาชาติชั้นนำ

การแข่งขันในปัจจุบันไม่ใช่เพียงแต่ในแวดวงธุรกิจเท่านั้น แวดวงการศึกษาซึ่งเป็นที่ “บ่มเพาะ” ก็มีการพัฒนาเชิงรุก เพื่อชิงความเป็นหนึ่งเรื่องแบรนด์ดิ้ง การเป็นสถาบันในดวงใจของเยาวชน ผู้ปกครอง และองค์กรชั้นนำ!! และในยุคที่มีความเจริญก้าวหน้า โลกทั้งใบถูกย่อให้เล็กได้ด้วยเทคโนโลยี การเตรียมการบุคลากรให้พร้อมเพื่อรองรับระบบงานก็เป็นเรื่องสำคัญ สถาบันการศึกษาหลายแห่งในปัจจุบัน จึงใช้กลยุทธ์ เปิดหลักสูตรใหม่ๆ พัฒนาหลักสูตรและโนฮาวที่ได้มาตรฐาน ร่วมกับสถาบันการศึกษาชื่อดังในระดับโลก ฯลฯ และนั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความตั้งใจ ในแผนการพัฒนาให้สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งของไทยก้าวเข้าสู่ “วิทยาลัยนานาชาติ” ชั้นนำในอาเซียนให้จงได้!!

“คุณภาพและความแตกต่างของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มต้นด้วยการเปิดหลักสูตรร่วมกับสถาบันและมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานในต่างประเทศ ในรูปแบบปริญญาร่วม 2 สถาบัน หรือ Double Degree ทั้งกับสถาบันวาแตล, เรนซ์ สคูล ออฟ บิสซิเนส, ปารีส สคูล ออฟ บิสซิเนส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และ มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมซิตี้ ประเทศอังกฤษ และการจัด Work Study Tour กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ก่อนที่จะยกระดับทุกหลักสูตรจนเป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็วด้วยการจัดการเรียนการสอน 6 หลักสูตร” ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดฉากเล่าถึงการบริหาร ปั้น SUIC สู่วิทยาลัยนานาชาติชั้นนำของอาเซียนอย่างมุ่งมั่น

ด้วยความตระหนักถึงกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ขึ้นเมื่อปี 2003 พร้อมนำเสนอหลักสูตรด้านศิลปกรรมและการจัดการธุรกิจที่มีคุณภาพ ดำเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ที่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษและสาธารณรัฐฝรั่งเศส ด้วย 6 หลักสูตรใหม่ที่แตกต่าง และโดดเด่นรองรับการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจในยุค ปัจจุบัน พร้อมขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สำหรับหัวใจของหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติศิลปากร นั้นเราเน้นที่หลักสูตรที่ได้ ดับเบิ้ลดีกรีมาตลอดและเน้นการฝึกที่ทำให้ได้เราเติบโตในตลาดในตอนนี้ ฟีราโซฟี่หลักๆ ของวิทยาลัยนานาชาติ เด็กที่เข้ามาเรียนจะได้ สองปริญญามาตลอด คือปริญญาแรก จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาจากพาร์ทเนอร์ของเรา พาร์ทเนอร์ของเราก็คือ สถาบันวาแตล ประเทศฝรั่งเศส ปารีส สคูล ออฟ บิสซิเนส ประเทศฝรั่งเศส BCU เบอร์มิ่งแฮม ประเทศ อังกฤษ (Birmingham City University, England)

ปีการศึกษา 2017 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิด 6 หลักสูตรที่รองรับเศรษฐกิจดิจิตอล ในจำนวนหลักสูตรใหม่ที่เราเปิดเป็นแห่งแรกในเมืองไทย และกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยก็คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา B.B.A. Luxury Brand Management ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปริญญา ร่วมกับปารีส สคูล ออฟ บิสซิเนส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานทางการบริหารธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการตราสินค้าหรูหราอย่างสมบูรณ์ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ตราสินค้า มุ่งเน้นการนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ต่อยอดในอนาคตซึ่งไม่เพียงแต่ในประเทศแต่ยังรวมถึงต่างประเทศที่อุตสาหกรรมสินค้าหรูหรายังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มตลาดของคำว่าลักชูรี่ส์ตอนนี้ถือว่าเป็นกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าสูงมาก เขาเชื่อว่า ภายในปี 2563 มูลค่าตลาดรวมทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 290 กว่าพันล้านยูโร ฉะนั้นกลุ่มตลาดตรงนั้นยังต้องการแรงงานที่มีความรู้พื้นฐานเข้าไปซัพพอร์ตอย่างจริงๆ จัง ๆ โดยที่ประเทศไทยเองได้รับการซัพพอร์ตจากภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐบาลพยายามจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งอย่างหรูหรา กลายเป็นจุดท่องเที่ยวตรงนั้น หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวในระดับอุดมศึกษา ที่ใช้คำว่า Luxury Brand Management สถาบันอื่นอาจจะมีแต่เป็นหลักสูตร ระยะสั้น หรือเป็นเพียงแค่หนึ่งรายวิชาของนักศึกษา ฉะนั้นเด็กที่มีความรู้ พื้นฐาน ตั้งแต่ ปี 1 ถึงปี 4 ครบทุกด้านจริงๆ ยังไม่มี ต้องบอกก่อนเลยว่า Luxury Brand Management ที่ศิลปากรนำเสนอ เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวที่ประเทศไทยมีอยู่ โดยการเรียนการสอนจะเกิดขึ้นเป็นภาษาอังกฤษตลอด 4 ชั้นปี เนื้อหาจะครอบคลุมทุกมิติของคำว่า ลักชูรี่ส์แบรนด์ คำว่าลักชูรี่ส์ โดยความหมายของมันเองคือ ความหรูหราที่เกินมากกว่าความจำเป็นในการดำรงชีวิต มันเป็นการเล่นกับอารมณ์ของคน อารมณ์ของลูกค้ามากกว่าเหตุผล มันคืออารมณ์ล้วนๆ เราจึงต้องมาเรียนรู้ว่าเราจะเล่นตรงนี้อย่างไร เราจะวางแผนธุรกิจตรงนี้อย่างไร เราจะหลอกล่ออย่างไรให้ลูกค้าเขาซื้อและแฮปปี้กับสินค้าของเรา

ทุกหลักสูตรที่เปิดสอน ทุกองค์ความรู้ที่ถูกหลอมรวมด้วยศาสตร์ต่างๆ คือแรงหลักดันสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนทุกคนนำไปต่อยอด ปรับใช้ในทุกสาขาอาชีพ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานที่มีศักยภาพจนถึงการเป็นผู้บริหารของบริษัทระดับแถวหน้าในประเทศและต่างประเทศ ที่มีวิสัยทัศน์ แม้แต่การนำไปใช้สร้างสรรค์พัฒนากิจการส่วนตัว ธุรกิจแปลกใหม่ที่ต้องอาศัยฐานความรู้จากหลักสูตรต่างๆ ล้วนแต่ช่วยสร้างผลตอบแทนและประโยชน์ที่คุ้มค่าในทุกมิติทั้งต่อภาพรวมธุรกิจ สังคมและหนุนเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

นอกจากคุณภาพและความแตกต่างที่โดดเด่นแล้ว แต่ละหลักสูตรที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดการเรียนการสอน ถูกออกแบบมาเพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ให้เป็นมืออาชีพท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิตอลเต็มตัว ทุกคนล้วนก้าวออกจากสถาบันแห่งนี้ด้วยทักษะความสามารถด้านวิชาชีพและภาษาพร้อมสำหรับทุกองค์กรทั้งรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทุกหลักสูตรเปิดรับสมัครแล้ว สำหรับการศึกษาภาคต้น 1/2560 โดยสามารถสมัครทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 หรือสมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม – วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ท้ายสุด วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะปักธงความเป็นวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำในระดับประเทศและระดับสากลได้หรือไม่ ต้องติดตาม