อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวันของคนในเอเชีย ปี 2559-ไทยใช้ผ่านมือถือมากสุด

ตัวเลขการใช้งานอินเทอร์เน็ตของแต่ละประเทศในเอเชีย โดยแบ่งเป็น 2 แพลตฟอร์ม ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์แล็บท็อป (แท่งสีเหลือง) และใช้งานผ่านมือถือ (แท่งสีฟ้า) เฉลี่ยแล้วฟิลิปปินส์มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุด ส่วนใหญ่ผ่านช่องทางแล็บท็อปอยู่เฉลี่ย 5.2 ชั่วโมง/วัน ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือเฉลี่ย 3.4 ชั่วโมง/วัน

แต่พบว่าประเทศไทยมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือมากที่สุดเฉลี่ย 4.1 ชั่วโมง/วัน เกือบจะเทียบเท่าการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน เฉลี่ย 4.4 ชั่วโมง/วัน

ส่วนฮ่องกงมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตน้อยที่สุดเฉลี่ย 3.3 ชั่วโมงผ่านคอมพิวเตอร์ และ 2.3 ชั่วโมงผ่านมือถือ

เป็นผลสำรวจที่ทำให้เห็นว่าประเทศไทยเข้าสู่ยุค Mobile First ที่แท้จริงแล้ว มีการใช้งานผ่านมือถือเป็นส่วนใหญ่ ทำให้นักการตลาดต้องวางแผนในการทำการตลาดผ่านช่องทางมือถือมากขึ้น เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย