สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา ร่วมกับภาคธุรกิจการค้าต่างประเทศ จัดงาน แชมเบอร์ คอนเนค ครั้งที่ 1

สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา จับมือภาคธุรกิจการค้าต่างประเทศ อาทิ อเมริกัน แชมเบอร์ เมียนมา แชปเตอร์ (American Chamber Myanmar Chapter) หอการค้าและอุตสาหกรรมฝรั่งเศส (CCI France Myanmar) สภาหอการค้าอังกฤษแห่งประเทศเมียนมา (The British Chamber of Commerce Myanmar) หอการค้ายุโรปในประเทศเมียนมา (The European Chamber of Commerce in Myanmar) จัดงานแชมเบอร์ คอนเนค ครั้งที่ 1 (Chamber Connect #1) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และพันธมิตรทางการค้า สู่การต่อยอดทางธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจับคู่ธุรกิจ การสัมมนา และอื่นๆ งานจะจัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคมนี้ เวลา 16.00-18.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา หรือทางอีเมลล์ tbamoffice@gmail.com