DITP ควงแบรนด์ T Mark ตีตลาดอินเดีย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศปลื้มงาน Thailand Week 2017 มุมไบประสบความสำเร็จตามเป้า 

ชาวอินเดียแห่เจรจาธุรกิจซื้อสินค้าไทย มั่นใจคุณภาพมาตรฐานสากล

นางสาวสุวิมล ติลกเรืองชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ได้นำผู้ประกอบการไทย 49 บริษัท เข้าร่วมงานแสดงสินค้าแบบเจรจาธุรกิจ (B2B) Thailand Week 2017 ณ เมืองมุมไบ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2560 โดยในจำนวนนี้มีบริษัทที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) ซึ่งเป็นตรารับรองสินค้าและบริการคุณภาพของ DITP กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมงานด้วย อาทิ บริษัท ซาบิน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ผู้ผลิตชุดชั้นใน บริษัท ยูโรเปียนฟู้ด ผู้ผลิตขนม บริษัท เฮลซ์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) ผู้ผลิตน้ำหวานตราเฮลซ์บลูบอย บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด ผู้ผลิตเครื่องปรุงรส และบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ผู้ผลิตเครื่องครัวเมลามีน

จากงานครั้งนี้พบว่าชาวอินเดียสนใจสินค้าไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสินค้าใหม่ ที่มีนวัตกรรมหรือกิมมิค หรือลักษณะเฉพาะของสินค้าที่แตกต่างจากผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ อาหาร สินค้าสุขภาพความงาม สินค้าออร์แกนิก สเปรย์ฉีดโถห้องน้ำก่อนใช้งาน สินค้าสำหรับเด็ก อัญมณีและเครื่องประดับ ของใช้ตกแต่งบ้านที่มีกลิ่นอายความเป็นตะวันออกของไทย สำหรับงานครั้งนี้ประมาณการว่ามีการสั่งซื้อสินค้าทันทีกว่า 10 ล้านบาท

ชาวอินเดียเลือกซื้อสินค้าเพราะเป็นแบรนด์จากประเทศไทย เพราะเชื่อว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยมีมาตรฐานที่ดีทั้งประเทศ ชาวอินเดียเดินทางมาเที่ยวไทยปีละกว่า 1.2 ล้านคน จึงคุ้นเคยและชอบอาหารไทยและมาเลือกซื้อสินค้าเกี่ยวกับปรุงอาหารไทย อีกทั้งยังชอบเครื่องสำอาง สินค้าสปา น้ำมันเหลือง ซึ่งอย่างหลังได้รับความนิยมเพราะนำเสนอว่าเป็นสมุนไพรจากไทย นางสาวสุวิมล กล่าว

สำหรับการค้าระหว่างไทยอินเดียระหว่างเดือนมกราคมพฤษภาคม 2560 มีมูลค่ารวม 4,089.65 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 26.96% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นการส่งออกจากไทยมูลค่า 2,531.24 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโต 16.73% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และไทยนำเข้าจากอินเดียมูลค่า 1,558.42 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 48.43% โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทย 5 อันดับแรกได้แก่ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ รถยนต์และอุปกรณ์ส่วนประกอบ

..คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า สินค้าไทยได้รับความนิยมในตลาดต่างประเทศ เนื่องจากผู้บริโภคเชื่อมั่นว่ามีคุณภาพดี ราคาสมเหตุสมผล และเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์คุณภาพสินค้าและบริการไทยในตลาดโลก DITP จึงจัดทำตราสัญลักษณ์ T Mark ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อตอกย้ำจุดแข็งและสร้างความโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์แก่สินค้าและบริการจากประเทศไทย ซึ่งมีคุณภาพที่ทั่วโลกไว้วางใจ (Trusted Quality) ในทุกมิติ ได้แก่ กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล ใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม (Fair Labour) การผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental Concern) มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) และที่สำคัญคือคุณภาพที่เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจลงมือทำด้วย “ใจ ของผู้ประกอบการ (Heartmade Quality)

ปัจจุบันมีบริษัทผลิตสินค้าและบริการของไทยได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark รวม 742 บริษัท โดยมี 2 ประเภทหลัก คือ สินค้า ได้แก่ สินค้ากลุ่มอาหาร อุตสาหกรรมหนัก ไลฟ์สไตล์ แฟชั่น สินค้าทั่วไป และธุรกิจบริการ ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ การศึกษานานาชาติ และธุรกิจบริการรักษาพยาบาล

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandtrustmark.com