รถไฟใต้ดินลอนดอนเลิกประกาศเสียงตามสาย “แบ่งเพศ”

ภาพจาก : ทวิตเตอร์ JokeJaith

เพื่อให้เป็นมิตรกับผู้โดยสารทุกคนที่มาใช้บริการรถไฟใต้ดินลอนดอนได้เปลี่ยนคำทักทายผู้โดยสารใหม่จาก “สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ” (ladies and gentleman) เป็น “สวัสดีทุกคน” (hello everyone) เพื่อความเป็นกลางทางเพศ

โดย Transport for London เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคมเป็นต้น ไปเจ้าหน้าที่ของรถไฟใต้ดินลอนดอนได้ทำการเปลี่ยนแปลงวิธีการประกาศเสียงตามสายของสถานีรถไฟใต้ดินใหม่จากเดิมที่ทักทายผู้โดยสารว่า “สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ” (ladies and gentleman) เป็น “สวัสดีทุกคน” (hello everyone) เพื่อความเป็นกลางทางเพศสภาวะ

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีจุดประสงค์สร้างความรู้สึกอันเป็นมิตรต่อผู้โดยสารทุกคนที่มาใช้บริการรถไฟใต้ดินลอนดอน โดยบทประกาศใหม่จะถูกนำไปใช้กับการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายที่บันทึกเสียงล่วงหน้าทั่วโครงข่ายรถไฟใต้ดินของเมืองหลวง

ภาพจาก : China XinhuaNews

รถไฟใต้ดินลอนดอนหรือดิอันเดอร์กราวนด์เริ่มเปิดใช้เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2406 (ค.ศ. 1863) โดยสายแรกคือ สาย Circle วิ่งรอบโซน 1 ชั้นในของเมืองและ สาย Hammersmith & City วิ่งพาดจากด้านตะวันตกเฉียงใต้ไปยังด้านตะวันออกของเมืองมีทั้งหมด 274 สถานีและมีระยะทางรวมประมาณ 406 กิโลเมตร (253 ไมล์)

และรถไฟใต้ดินลอนดอนยังถูกจัดเป็นหนึ่งในระบบขนส่งมวลชนที่ยุ่งวุ่นวายที่สุดในโลกโดยแต่ละปีมีผู้โดยสารใช้บริการกว่า 1,300 ล้านคน

โดยรถไฟจะเริ่มให้บริการเที่ยวแรกเวลา 04.30 น. จนถึงเวลา 01.30 น.

และตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2016 ที่ผ่านมาได้มีเพิ่มการให้บริการเป็น 24 ชั่วโมงในคืนวันศุกร์และวันเสาร์เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้โดยสารที่ต้องทำงานกลางคืน


ที่มา :

  • เฟซบุ๊ก China XinhuaNews
  • เว็บไซต์ wikipedia