ล่ารายชื่อ ! Uber เสนอปรับกฎหมายร่วมเดินทางผ่านแอปพลิเคชั่น

หลังจากมีดราม่าเกี่ยวกับอูเบอร์สารพัดมาตลอดทั้งปี ถึงแม้จะมีกลุ่มคนที่ดีใจที่อูเบอร์ขยายบริการไปยังเมืองต่างๆ ตอนนี้ครอบคลุมในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย พัทยา และชลบุรีแล้ว แต่ก็ไม่วายมีกลุ่มแท็กซี่ หรือกลุ่มขนส่งเจ้าถิ่นไม่ยอมรับ กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ยังไม่มีข้อตกลงกันได้

ล่าสุดทางอูเบอร์ทำการเคลื่อนไหว ได้ยื่นหนังสือต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขอให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สนับสนุนการแก้ไขพระราชบัญญัติรถยนต์ฉบับปัจจุบัน รองรับบริการร่วมเดินทาง ผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ขณะนี้มีประชาชนมากกว่า 51,000 คนร่วมลงชื่อเห็นด้วยผ่านเว็บไซต์ https://action.uber.org/th/

เอมี่ กุลโรจน์ปัญญา ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและนโยบายของบริษัท Uber ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า 

“Uber ได้เข้าพบท่านรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาสู่การปรับปรุงกฎระเบียบรองรับบริการร่วมเดินทางให้คนไทยสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพในการเดินทางได้อย่างเต็มที่ ผ่านทางสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เปรียบเสมือนตัวแทนของประชาชนคนไทย”  

ประเทศไทยถือเป็นประเทศสำคัญของอูเบอร์ที่ต้องการผลักดันให้เป็นคลาดต้นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ประเทศในอาเซียนเกือบทั้งหมดได้มีการยอมรับการให้บริการร่วมเดินทางเเล้ว เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา และเวียดนาม

เมื่อดูเส้นทางการเดินทางของอูเบอร์ที่เปิดให้บริการในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 3 ปี 3 เดือนแล้ว และในช่วงครึ่งปีแรกของปี .. 2560 มีคนมากกว่า 1.3 ล้านคนเปิดแอปพลิเคชั่น Uber ทั่วประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้บริการประจำประมาณ 400,000 คนในประเทศไทย ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา