ลือสะพัด ปิดฉาก “วารสารศาสตร์ ม.กรุงเทพ” ไม่ได้ไปต่อในยุคดิจิตอล


by Admin
09-08-2017 20:59:56

ปิดฉากวารสารศาสตร์ ม.กรุงเทพ หลังอธิการบดี “เพชร โอสถานุเคราะห์” ตัดสินใจยุบภาควิชา แม้ว่าจะมีการปรับหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับสื่อสารมวลชนในยุคปัจจุบันแล้วก็ตาม

แหล่งข่าวจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพระบุถึงการตัดสินใจล่าสุดของอธิการบดีคนปัจจุบันของ ม.กรุงเทพ เพชร โอสถานุเคราะห์ ว่าจะมีการยุบภาควิชาวารสารศาสตร์ในคณะนิเทศศาสตร์ ไปรวมกับภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์แทน พร้อมกับได้มีการโยกย้ายอาจารย์ประจำภาควิชาวารสารสตร์กระจายไปยังภาควิชาอื่นๆ โดยจะมีการประกาศถึงการปิดภาควิชาดังกล่าวในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะถือเป็นการปิดฉากภาควิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่เปิดสอนตั้งแต่ปี 2523 และอยู่คู่กับคณะนิเทศศาสตร์มาเกือบ 40 ปี

ที่ผ่านมา คณะนิเทศศาสตร์ในภาควิชาวารสารศาสตร์ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนไม่ต่ำกว่า 3 ครั้งในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มจากการแยกภาควิชาวารสารศาสตร์ออกเป็นวารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ และวารสารศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงปี 2544 ที่สิ่งพิมพ์และเว็บไซต์เริ่มได้รับความนิยมในประเทศไทย ก่อนจะมีการปรับหลักสูตรอีกครั้งในช่วงปี 2549 ที่เปลี่ยนภาควิชาวารสารศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นภาควิชาวารสารศาสตร์สื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (Broadcast Journalism) ตามสภาพของการแข่งขันในธุรกิจสื่อโทรทัศน์ที่เติบโตจากทั้งฟรีทีวี และเคเบิลทีวีในช่วงเวลานั้น

จนล่าสุดในปี 2555 จึงได้มีการปรับหลักสูตรอีกครั้ง ด้วยการยุบรวม 2 ภาควิชา คือ วารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ และวารสารศาสตร์วิทยุโทรทัศน์เข้าด้วยกัน เหลือเพียงภาควิชาวารสารศาสตร์ในปัจจุบัน ที่มีจำนวนนักศึกษาราว 40 คนในแต่ละชั้นปี

ดังนั้น จากการตัดสินใจยุบภาควิชาวารสารศาสตร์จะส่งผลให้นักศึกษาในชั้นปีที่ 1-3 ที่สมัครเรียนในภาควิชาวารสารศาสตร์จะถูกย้ายให้ไปศึกษาร่วมกับภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ที่คาดว่าจะมีการปรับหลักสูตรให้รองรับต่อไปด้วยการเพิ่มความเป็นดิจิตอลเข้าไป 


ที่มา : manager.co.th/OnlineSection/ViewNews.aspx?NewsID=9600000081338

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter