กลุ่มบริษัท ดีที ผนึกกำลังสร้างกลยุทธ์นวัตกรรมองค์กรสู่ความยั่งยืน


10-08-2017 11:51:11
รัช ตันตนันตา ประธานผู้อำนวยการ กลุ่มบริษัทดีที (DTGO) นำทีมคณะผู้บริหาร ดีทีจีโอ และ วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) จัดประชุมสัมมนา “ดีที ผนึกกำลังสร้างกลยุทธ์นวัตกรรมองค์กรสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2560” (DT Group aims to export eco-friendly inventions) เพื่อชี้แจงและตอกย้ำวิสัยทัศน์ใหม่ให้กับสมาชิกองค์กรกว่า 400 คน ให้ทราบถึงเป้าหมาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนสู่ระดับนานาชาติ โดยมี รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต, ดร. วิทย์ สุนทรนันท์, ศศินันท์ ออลแมนด์, มร.คริส โอ (Mr. Chris Ow) และ มร.สตีฟ ฮาร์วี่ย์ (Mr. Steve Harvey) ที่โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ ห้องแกรนด์บอลรูม เมื่อวันก่อน

เกี่ยวกับ บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (DTGO Corporation Limited)

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านธุรกิจและสังคม เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนและสังคมทุกรุ่น โดยผ่านกระบวนการทางความคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ ควบคู่ไปกับระบบสิ่งแวดล้อม

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ใช้วิธีการแบบบูรณาการในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ มีการให้บริการทางด้านออกแบบสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง การนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาที่ดิน

นอกจากนี้ บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านสังคม โดยได้ก่อตั้งมูลนิธิพุทธรักษา ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย และมูลนิธิ ดีที แฟมิลี่ ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศฮ่องกง ทั้งสองมูลนิธิมีการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจต่อเด็กขาดโอกาสทางสังคม โดยการให้การศึกษาและพัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิตต่อไป

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dtgsiam.com

เกี่ยวกับ แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC)

MQDC แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทในเครือบริษัทดีทีจีโอคอร์ปอเรชั่น จำกัด (DTGO Corporation Limited (DTGO) โดย MQDC เป็นผู้พัฒนา ผู้ลงทุน และผู้ให้บริการบริหารอสังหาริมทรัพย์ โครงการภายใต้การดำเนินงานของ MQDC ประกอบด้วย โครงการที่พักอาศัยและโครงการมิกซ์ยูส สำหรับไลฟ์ไตล์ที่หรูหราและชีวิตทันสมัยของคนรุ่นใหม่ ภายใต้แบรนด์ ดิ ไอคอนสยาม แมกโนเลียส์ และวิสซ์ดอม ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.mqdc.com/

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter