Booking.com ประกาศเปิดตัวโครงการทุนการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเดฟ์ต เพื่อสนับสนุนการศึกษาระดับสูงในด้านเทคโนโลยีสำหรับสตรี

Booking.com บริษัทระดับโลกด้านอีคอมเมิร์ซการท่องเที่ยวและผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เปิดตัวโครงการทุนการศึกษา Booking.com Women in Technology ซึ่งมีระยะเวลาโครงการนาน 2 ปี เพื่อสนับสนุนสตรีในการค้นหาอาชีพในสายงานด้านเทคโนโลยี โดยโครงการดังกล่าวนี้เป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

อ็อกซ์ฟอร์ด (University of Oxford) ในสหราชอาณาจักรและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเดฟ์ต (Delft University of Technology) ในเนเธอร์แลนด์ ในการมอบทุนการศึกษาทั้งสิ้น 500,000 ยูโร แก่สตรีที่ต้องการศึกษาต่อหรือพัฒนาตนเองในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยดังกล่าว

ด้วยตระหนักถึงจำนวนนักศึกษาหญิงในระดับปริญญาตรีและระดับสูงขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) นั้นยังมีจำนวนน้อย ทั้งสองมหาวิทยาลัยจึงมองหาวิธีที่จะสร้างโอกาสให้กับบรรดาสตรีที่ีมีความสามารถเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัยในสาขาดังกล่าว และช่วยเตรียมสตรีกลุ่มนี้ให้พร้อมกับการรับบทบาทในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในอนาคต

นางกิลเลี่ยน แทนส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Booking.com กล่าวว่า “ในฐานะบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตอล Booking.com ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งโอกาสอย่างเท่าเทียมสำหรับทุกคนที่ทำงานในสาขาเทคโนโลยี ด้วยตระหนักว่าจำนวนของสตรีที่ทำงานในด้านเทคโนโลยีนั้นยังมีจำนวนน้อยเกินกว่าที่ควร เราจึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนสตรีที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ตลอดจนขจัดอุปสรรคและปัญหาที่พวกเธอต้องเผชิญ และช่วยให้เกิดความหลากหลายในธุรกิจนี้”

Booking.com จะเริ่มมอบทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 15 ทุนในปีการศึกษา 2018-19 โดยแบ่งออกเป็น 10 ทุนสำหรับศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science) เป็นเวลา 1 ปีใน 3 ภาควิชาที่มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด (University of Oxford) ได้แก่ภาควิชาสถิติ (Department of Statistics) สถาบันคณิตศาสตร์ (Mathematical Institute) และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Department of Computer Science) ซึ่งทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาหญิงจากทั่วสหภาพยุโรป (EU) ส่วนอีก 5 ทุนที่เหลือนั้นเป็นทุนสำหรับศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science) เป็นเวลา 2 ปีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเดฟ์ต (TU Delft) โดยจะมอบให้กับนักศึกษาหญิงจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาจากภูมิภาคแอฟริกาใต้สะฮารา เพื่อมอบโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีให้กับนักศึกษาหญิงจากภูมิภาคนี้ และยังเป็นการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals)

สำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครตามภาควิชาที่ตนเองสนใจ ณ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมได้ หลังจากยื่นใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะทำการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเพื่อรับทุนการศึกษา ทั้งนี้ ทุนการศึกษาจะครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) พบว่ามีคนกว่า 1.4 ล้านคนศึกษาใน
ด้านเทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสาร (ICT) ในสหภาพยุโรป แต่ผู้หญิงกลับเป็นเพียงคนกลุ่มน้อยที่เลือกเรียนสาขานี้
เทียบเป็นเพียงร้อยละ 17 จากนักศึกษาด้านเทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสารทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบว่า ในกลุ่มนักศึกษาหญิงจำนวน 1,000 คนที่เรียนจบปริญญาตรีหรือการศึกษาชั้นต้นนั้น มีเพียง 29 คนเท่านั้นที่ศึกษาปริญญาทางด้านเทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสาร (เปรียบเทียบกับผู้ชายซึ่งมีมากถึง 95 คน) ยิ่งไปกว่านั้นมีผู้หญิงเพียง 4 ใน 1,000 คนเท่านั้นที่จะทำงานในสายนี้[1]

รายงานของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ในเดือนพฤษภาคม 2017 เรื่อง “The Future of Jobs and Skills in Africa: Preparing the Region for the Fourth Industrial Revolution” บรรดานายจ้างทั่วภูมิภาคต่างมองว่า การที่แรงงานขาดทักษะนั้นถือเป็นข้อจำกัดประการสำคัญสำหรับธุรกิจของพวกเขา และสิ่งที่ทำให้ทักษะของผู้ทำงานไม่มั่นคงนั้นมักมีสาเหตุมาจากการที่เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในตำแหน่งงานจำนวนมากในภูมิภาค [2]

นางกิลเลี่ยน แทนส์กล่าวต่อว่า “จำนวนผู้หญิงที่เรียนจบระดับบัณฑิตศึกษายังมีน้อยมากในหลายสาขา ที่มีส่วนในการสร้างความสำเร็จในหน้าที่การงานด้านเทคโนโลยี เราหวังว่าการมอบทุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีสำหรับสตรี (Women in Technology Scholarships) นี้จะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลง สร้างความหลากหลาย และแสดงให้เห็นว่ายังมีโอกาสน่าตื่นเต้นในด้านเทคโนโลยีอีกมากมายสำหรับเหล่าสตรีที่มีความสามารถทั่วสหภาพยุโรปและในภูมิภาคอื่นๆ”

ศาสตราจารย์หลุย ริชาร์ดสัน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด กล่าวว่า “เรายินดีที่ Booking.com เลือกมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดเป็นพันธมิตรในโครงการมอบทุนการศึกษาที่โดดเด่นนี้ มหาวิทยาลัยของเราให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนสตรีในด้านการศึกษาสาขาวิชา STEM และทุนการศึกษา Women in Technology ก็มีส่วนสำคัญในการช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกับ Booking.com เพื่อสร้างความสำเร็จในอนาคต”

ศาสตราจารย์ทิม แวน เดอ ฮาเกน ประธานคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเดฟ์ต กล่าวว่า “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Booking.com และ TU Delft ได้ร่วมมือกันเพื่อช่วยพัฒนาการเข้าถึงการศึกษาขั้นสูงในด้านเทคโนโลยี โดย Booking.com ถือเป็นหน่วยงานแรกที่มอบทุนการศึกษา Delft Global Scholarships ทั้งนี้ TU Delft นำเอาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งทุนการศึกษาเหล่านี้จะสนับสนุนการสร้างศักยภาพให้กับภูมิภาคกลุ่มประเทศซีกโลกใต้ (Global South) และผลักดันความเป็นผู้นำในอนาคตโดยเน้นไปที่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เราภูมิใจที่ Booking.com มีความเชื่อเฉกเช่นเดียวกับเราว่าการสร้างเศรษฐกิจดิจิตอลจำเป็นต้องอาศัยการหมุนเวียนของความรู้จากคนทุกกลุ่มทั่วโลก”

ในอีกไม่ช้า Booking.com จะเข้าร่วมกับคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อพัฒนาทักษะในด้านดิจิตอลและการร่วมมือในด้านอาชีพ อีกทั้งความร่วมมือและทุนการศึกษาที่มอบให้กับสถาบันทางวิชาการชั้นนำทั้งสองแห่งนี้เป็นเสมือนคำมั่นสัญญาของBooking.com ต่อการพัฒนาด้านดิจิตอล

นอกจากก้าวแรกนี้แล้ว Booking.com จะเข้าร่วมและขึ้นบรรยายในสุดยอดการประชุมด้านเทคโนโลยี The European Women in Technology Summit ในกรุงอัมสเตอร์ดัม ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รวมถึงการร่วมมือกับเว็บ ซัมมิท (Web Summit ที่กรุงลิสบอน) ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ในโปรแกรมให้คำปรึกษาแก่บุคลากรหญิงในวงการเทคโนโลยี (Women in Tech mentorship program) และเมื่อไม่นานมานี้ Booking.com ยังได้เปิดตัวรางวัล Technology Playmaker Awards ในวันที่ 27 กันยายน โดสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.techplaymakerawards.com

 

[1] http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/EDN-20170426-1

[2] https://www.weforum.org/press/2017/05/close-skills-gaps-to-prepare-africa-s-workforce-for-tomorrow-s-jobs/