ผลประกอบการบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด (ช่องวัน)