ทีเอ็มเออัพเดทเทรนด์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุค 4.0

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทีเอ็มเอ ระบุการบริหารจัดการด้านธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามารุกล้ำและแทรกแซงในกระบวนการทำงาน ส่งผลให้องค์กรไทยต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว ทีเอ็มเอจึงได้เชิญสปีคเกอร์ชื่อดังด้านการสำรวจและวิเคราะห์เทรนด์ธุรกิจเข้ามาเผยแพร่เทรนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ พร้อมทั้งผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำในประเทศไทยเข้าร่วมเปิดมุมมองการบริหารงานยุคใหม่ ในงานTMA DAY 2017 : Business Context in the Speedy World

หัวข้อ “Talent Mobility: Changing Workforce Demographics and Dynamics” โดย 1)นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief People Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), 2) นางดวงใจ สินธุสังข์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายการบริหารทรัพยากรบุคคลกลาง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน), 3) นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด ร่วมแสดงความคิดเห็น

นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief People Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันวิทยาการทางเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  องค์กรได้นำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงมาใช้บริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาคธุรกิจต่างๆ ไม่สามารถทำงานแบบเดิมๆได้อีกต่อไป จำเป็นต้องมีการปรับตัวตามเช่นกัน เพื่อให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการเข้าสู่ยุคดิจิทัล  ทางธนาคารฯต้องเตรียมพนักงานให้มีทักษะด้านอื่นๆเพิ่มเติม บริการลูกค้าด้วยความรู้ ตอบโจทย์ลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้ นอกเหนือจากงานรับฝากเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในแต่ละกลุ่มลูกค้า เช่นเจ้าของกิจการให้คุยกับบิสิเนสเซ็นเตอร์ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินโดยผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เป็นต้น ในบรรยากาศการทำงานฝ่าย HR ทำให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่ามีโอกาสได้เรียนรู้และย้ายตัวเองไปยังหน่วยงานอื่นๆได้ หากผ่านการเรียนรู้และขั้นตอนการทดสอบ ทุกคนต้องปรับตัวและดึงศักยภาพในตัวเองออกมา และไม่หยุดพัฒนาตัวเอง เพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และความก้าวหน้าขององค์กรด้วย

ด้านนางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS) กล่าวว่า Digital Disrupt เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และความถี่ของการเปลี่ยนแปลงจะเร็วขึ้นHR จึงต้องตื่นตัวเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนผ่านองค์กร  การเปลี่ยน Mindset ของตัวเองเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพื่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  ผู้นำองค์กรจะต้องมีวิสัยทัศน์ด้านกลยุทธ์องค์กร เพื่อก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ทุกคนในองค์กรเห็นถึงกระบวนการปรับตัวที่ครอบคลุมทุกมิติ การให้ความสำคัญเรื่องทรัพยากรและคนมีความสำคัญมาก ที่เอไอเอสเริ่มจะไม่ได้ใช้การปกครองแบบลำดับขั้น หรือHierarchy ที่ปฏิบัติกันมานานในองค์กร ด้วยการยกเลิกตำแหน่งต่างๆ ภายในฝ่าย เช่น SVP, AVP และอื่นๆ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงลดอัตตาของตัวเองเวลาเจอผู้ปฏิบัติงาน สิ่งที่เคย”ดี”แบบเก่าๆ อาจไม่เข้ากับคนรุ่นใหม่ ต้องยอมรับความสามารถของคนรุ่นใหม่ และเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ โดยมีพี่ๆให้คำแนะนำ  สิ่งสำคัญคือการเคารพการเป็นปัจเจกของบุคคลมากขึ้น ซึ่งเอไอเอสให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ นอกจากนี้ ยังให้พนักงานรับผิดชอบอนาคตการเรียนรู้ของตัวเองด้วยการเรียนรู้ผ่าน e-learning อีกด้วย

นางดวงใจ สินธุสังข์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายการบริหารทรัพยากรบุคคลกลาง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางกลุ่ม BDMS มีการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการทำงาน เพื่อการทำงานที่รวดเร็วและสามารถลดต้นทุนในเรื่องค่าแรง ส่วนกระบวนการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลภายใน จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การบริหารอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในเรื่องของจำนวน เพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญให้สามารถรองรับกับธุรกิจที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม

“BDMS ทรานสฟอร์มเป็น Digital Hospital มา 6 ปี ตั้งเป้าหมายใน 50 โรงพยาบาล นำเทคโนโลยี และโรบอตมาช่วยได้มาก ตั้งแต่ผ่าตัด ปลูกผม นับเม็ดยาในคลัง ฝึก skill บุคลากร เช่น ฝึกฉีดยากับหุ่น 3D ร้องไห้ได้ แสดงความเจ็บได้ ในฐานะผู้ให้บริการทางการแพทย์ไม่ใช่โรงเรียนแพทย์ โดยเน้นความปลอดภัยต้องมาก่อน และทำงานเป็นทีมให้ความมั่นใจต่อคนไข้”