จุฬาฯ จับมือกสิกรไทยก้าวไปกับวิถีชีวิตยุคดิจิทัล เปิดโครงการ “CU NEX” เพิ่มความสะดวกนิสิต บุคลากร ครบทุกเรื่องในที่เดียว

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการ CU NEX ก้าวไปกับวิถีชีวิตยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตชาวจุฬา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และง่ายยิ่งขึ้นด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี เพิ่มความสะดวกให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ด้วยบัตรประจำตัวนิสิต และแอปพลิเคชัน CU NEX เพียงแอปเดียว ที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลการจัดการการเรียน กิจกรรมภายในรั้วมหาวิทยาลัย และไลฟ์สไตล์ภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าไว้ด้วยกัน รวมทั้งตอบโจทย์ทุกแรงบันดาลใจของนิสิต พร้อมส่งเสริมพฤติกรรมการลดใช้เงินสดภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบจุฬาฯ รวมถึงสังคมในภาพรวม ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย