เรตติ้งสูงสุดของพื้นที่กรุงเทพฯ ตลอดวันของวันที่ 21 ก.พ. 61