‘ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป’ โชว์ผลงานปี 60 ทำรายได้รวม 6,612 ล้านบาท พุ่งขึ้นจากปีก่อน 6.1% บอร์ดอนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.40 บาทต่อหุ้น


บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG โชว์ผลการดำเนินงานปี 60 ทำรายได้รวม 6,612 ล้านบาท เติบโต 6.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 554 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.4% จากปีก่อนหน้า จากปริมาณคนไข้ที่เข้าใช้บริการดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้นและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ปี 61 ตั้งเป้าหมายเพิ่มปริมาณคนไข้ที่มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศตามแผน เพื่อผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตได้ดี


นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ รองประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรและบริการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้แนวคิด ‘ปกป้องดูแลความสุขและสุขภาพคนไทยทุกช่วงชีวิต’ (Lifetime Health Guardian For All) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 4/60 สามารถสร้างการเติบโตทั้งรายได้และกำไร โดยมีรายได้รวม 1,738 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,567 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 158 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 48.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 106 ล้านบาท ปัจจัยมาจาก รพ.ธนบุรี รพ.ธนบุรี 2 มีปริมาณคนไข้ที่เข้ารับการรักษาและใช้บริการตรวจสุขภาพเพิ่มขึ้น เนื่องจากโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งมีบุคลากรทางแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญการรักษาโรคเฉพาะทางที่มีความซับซ้อนและเครื่องมือในการรักษาที่ทันสมัย อีกทั้งยังบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะต้นทุนทางการเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง และด้วยการนำเงินจาก IPO ไปชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน


จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลดีต่อภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2560 ที่เติบโตได้ดี โดยมีรายได้รวม 6,612 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.1% จากปีก่อนหน้าที่มีรายได้รวม 6,229 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 554 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.4% จากปีก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 511 ล้านบาท ปัจจัยมาจากปริมาณคนไข้นอกและคนไข้ในที่เข้ามารับการรักษาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมที่ยังคงเติบโตได้ดี


ล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 จึงมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 8 มีนาคม 2561 กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561


“ปีที่ผ่านมาเราสามารถทำผลการดำเนินงานเติบโตได้ดี แม้ว่าประชาชนยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุจากจำนวนประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้เกิดความต้องการใช้บริการด้านการแพทย์เพิ่มขึ้นเพื่อดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของ THG” นพ.ธนาธิป กล่าว


นพ.ธนาธิป กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจปี 2561 THG ตั้งเป้าหมายมีคนไข้เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตได้ดี โดยช่วงไตรมาส 2/61 มีแผนการลงทุนสร้างอาคารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการของ โรงพยาบาลธนบุรี และ โรงพยาบาลธนบุรี 2 และมีแผนขยายศูนย์หัวใจในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง ส่วนการพัฒนา โรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ธนบุรี (ถนนบำรุงเมือง) คาดจะเริ่มทยอยเปิดให้บริการปลายปีนี้ทั้งศูนย์ตรวจรักษาเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยนอก และห้องพักผู้ป่วยในเพื่อรองรับผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงพักฟื้นจาก โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลในเครือข่าย และ โรงพยาบาลอื่นๆ ในละแวกใกล้เคียง รวมถึงการพัฒนาโครงการ Jin Wellbeing County ย่านรังสิต ที่ได้รับอนุมัติ EIA เป็นที่เรียบร้อย และเริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว คาดว่าจะเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ส่วนห้องชุดพักอาศัยเฟสแรกได้ประมาณไตรมาส 4/61


ขณะที่การร่วมทุนในโรงพยาบาล Ar Yu International Hospital ในเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา จะเป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานระดับสากลเพื่อรองรับความต้องการใช้บริการทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น มีความคืบหน้าการก่อสร้างตามแผนงาน คาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการประมาณไตรมาส 2/61 รวมถึงอยู่ระหว่างเจรจาเป็นที่ปรึกษาและรับบริหารโรงพยาบาลในต่างประเทศเพิ่มเติม ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ