8 นักเรียน ‘โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ’ คว้าสิทธิ์เรียนมหาวิทยาลัยระดับโลก ‘อ๊อกซ์ฟอร์ด’ และ ‘เคมบริดจ์’


  • สร้างประวัติศาสตร์ เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนผ่านการคัดเลือก คว้าสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ใน 1 ปีการศึกษา จำนวนมากที่สุด

  • เปิดโอกาสทางการศึกษาที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียนโชรส์เบอรีและนักเรียนอื่นๆ ที่สนใจ ด้วยการจัดแนะแนวการศึกษาและแนะนำการรับสมัครโดยบุคลากรฝ่ายคัดเลือกนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ วันที่ 29 มีนาคมนี้

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญของนักเรียนคุณภาพซึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2561 นี้ จำนวนมากถึง 8 คน สามารถผ่านการคัดเลือก คว้าสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน 2 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกได้ นั่นคือ ‘มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด’ และ ‘มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์’ โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นเด็กนักเรียนคนไทย 7 คน และเด็กนักเรียนต่างชาติ 1 คน ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการการศึกษาในประเทศไทย และเป็นเกียรติประวัติที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ในฐานะหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดภูมิภาคเอเชีย


โดยในปีนี้ โชรส์เบอรีเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนคว้าสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ใน 1 ปีการศึกษา เป็นจำนวนมากที่สุดอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการการศึกษาในประเทศไทย


นายสตีเฟน ฮอลลอยด์ ผู้อำนวยการโรงเรียน โชรส์เบอรี อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย และนักการศึกษาผู้มีประสบการณ์ 12 ปีในประเทศไทยในฐานะครูใหญ่ของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ริเวอร์ไซด์ แคมปัส กล่าวว่า “การที่นักเรียนของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ จำนวน 8 คน สามารถผ่านการคัดเลือก คว้าสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย อ๊อกซ์ฟอร์ด และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เป็นการตอกย้ำความสำเร็จที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานตลอด 15 ปีของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ในฐานะหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดภูมิภาคเอเชีย และที่สำคัญยังสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีศักยภาพที่แข็งแกร่งสำหรับการเป็นแหล่งรวมสถาบันการศึกษานานาชาติที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค”


“ตลอดระยะเวลา 15 ปี โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ได้บ่มเพาะเด็กนักเรียนที่มีคุณภาพ จนสามารถก้าวเข้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้เป็นจำนวนมาก โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เรามีเด็กนักเรียนสามารถคว้าสิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่ อ๊อกซ์ฟอร์ด หรือเคมบริดจ์ ได้อย่างน้อย 1-2 คนทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้จุดแข็งอันเป็นเอกลักษณ์ของโชรส์เบอรี กรุงเทพ คือ การมอบการศึกษาแบบองค์รวม ที่จะช่วยพัฒนาเด็กนักเรียนทั้งในด้านการศึกษาเชิงวิชาการและด้านอารมณ์ ทั้งยังมีเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ในสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเกื้อกูล ช่วยให้เด็กนักเรียนมีความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับระบบแนะแนวการศึกษา การเตรียมความพร้อม และสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนสามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมตามความชอบและความถนัดของตัวเอง นี่คือเหตุผลที่ทำให้ผู้ปกครองจำนวนมากต้องการส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีตั้งแต่ช่วงปีแรกๆ ของวัยเรียน” นายสตีเฟน กล่าว


นายคริส ซีล ครูใหญ่ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ริเวอร์ไซด์ แคมปัส กล่าวว่า “เป็นเรื่องที่ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่นักเรียนของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2561 จำนวนมากถึง 8 คน ผ่านการคัดเลือกคว้าสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียง มีเกียรติประวัติมาอย่างยาวนานหลายศตวรรษ และได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งโลก อีกทั้งมีกระบวนการคัดกรองนักศึกษาที่ละเอียดเข้มข้นโดยในจำนวนดังกล่าวเป็นนักเรียนไทย 7คน และนักเรียนต่างชาติ 1 คน สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์อันล้ำค่าของความร่วมมือระหว่างทีมที่ปรึกษาการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของโชรส์เบอรี ครูผู้สอน และตัวนักเรียน”


ทั้งนี้ นักเรียนที่คว้าสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาว ญาณิศมล งามนิล ภาควิชาเคมี บาลลิออล คอลเลจ (Chemistry, Balliol College), นางสาวนัชชา ยงพิพัฒน์วงศ์ ภาควิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ เซนต์ปีเตอร์ คอลเลจ (Philosophy, Politics and Economics – PPE, St. Peter’s College) และ นางสาวยัสมิน นิวยิน เด็กนักเรียนสัญชาติเวียดนาม คว้าสิทธิ์เข้าศึกษาต่อภาควิชามนุษยศาสตร์ แมนส์ฟีลด์ คอลเลจ (Human Science, Mansfield College) และนักเรียนที่คว้าสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ จำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาวพิมรา สูงสว่าง ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ที่ดิน ควีนส์คอลเลจ (Land Economy, Queen’s College), นางสาวปาณิศา โภคสวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ซิดนี่ ซัสเซกซ์ คอลเลจ (Engineering, Sidney Sussex College), นางสาวนัทธ์ชนัน สัญญพิสิทธิ์กุล ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ซิลวิ่น คอลเลจ (Engineering, Selwyn College), นายธีรัตม์ วงศ์ไวศยวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ฟิสวิลเลิ่ยม คอลเลจ (Engineering, Fitzwilliam College), และ นายวิชยุตย์ ลีลายนะ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ กอนวิลล์ แอนด์ คีย์ส์ คอลเลจ (Engineering, Gonville and Caius College)


“นอกจากนี้ ผลการสอบ A-Level ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับสำหรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศอังกฤษ ในปีที่ผ่านมาพบว่า 40% ของผลการสอบที่นักเรียนของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ทำได้ อยู่ในระดับ A* ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ประเทศอังกฤษถึง 5 เท่า ถือเป็นสิ่งยืนยันคุณภาพของหลักสูตรการเรียนการสอน และความสำเร็จของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ” นายคริส ซีล กล่าว


นางสาวนัชชา ยงพิพัฒน์วงศ์ (ปันปัน) นักเรียน Year 13 โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ที่เพิ่งคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความเชิงเศรษฐศาสตร์ Bangkok Economics Essay Competition และได้มีโอกาสเป็นวิทยากรขึ้นพูดในงาน TEDx เมื่อไม่นานมานี้ ผู้คว้าสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในภาควิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ที่เซนต์ปีเตอร์ คอลเลจ (Philosophy, Politics and Economics – PPE, St. Peter’s College) มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด กล่าวว่า “การที่สามารถผ่านการคัดเลือก คว้าสิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในฝันของนักเรียนทั่วโลกได้ ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต ซึ่งทำให้รู้ว่าความมุ่งมั่นตั้งใจและความพยายาม เมื่อผสานเข้ากับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและสภาพแวดล้อมที่ดี จะช่วยนำเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ฝันไว้ได้ สำหรับนักเรียนที่โชรส์เบอรี กรุงเทพ เราได้รับทั้งการศึกษาที่มีคุณภาพ ความเอาใจใส่จากครูผู้สอน สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สังคมที่ดี เพื่อนที่ดี ทุกอย่างสนับสนุนให้เราเกิดการพัฒนาทั้งในเชิงวิชาการและการใช้ชีวิตในสังคม”


นางสาวพิมรา สูงสว่าง (พิมมี่) นักเรียน Year 13 โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ผู้คว้าสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในภาควิชาเศรษฐศาสตร์ที่ดิน ที่ควีนส์คอลเลจ (Land Economy, Queen’s College) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ กล่าวว่า “ความสำเร็จเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นกันได้ง่ายๆ ในชั่วข้ามคืน กว่าที่นักเรียนคนหนึ่งจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้านจนสามารถผ่านคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกได้นั้น ต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ ประกอบกับการสนับสนุนและผลักดันอย่างต่อเนื่องจากโรงเรียน และครอบครัว พิมมี่รู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จครั้งสำคัญนี้และรู้สึกว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาในฐานะลูกศิษย์คนหนึ่งของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ พิมมี่และเพื่อนๆ นักเรียนได้รับการอบรมบ่มเพาะเป็นอย่างดี ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนรู้ที่มุ่งเน้นทั้งในด้านวิชาการและการพัฒนาต่อยอดศักยภาพตามความสนใจของนักเรียนแต่ละคน สำหรับพิมมี่ที่สนใจเรื่องความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม ก็ได้รับการส่งเสริมให้เพิ่มพูนความรู้และทักษะในส่วนนี้ จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจและการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนในระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นก้าวสำคัญสำหรับอนาคต สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จได้ในแบบฉบับของตัวเอง”


ทั้งนี้ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ เดินหน้าสานต่อและเปิดโอกาสทางการศึกษาที่ดีที่สุดให้แก่เด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยเชิญบุคลากรฝ่ายคัดเลือกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ มานำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอน แนะแนวการศึกษาและการรับสมัคร ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ รวมถึงเด็กนักเรียนที่สนใจจากทุกโรงเรียนสามารถเข้าร่วมงานได้ ในวันที่ 29 มีนาคมนี้ ณ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ริเวอร์ไซด์ แคมปัส โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง enquiries@shrewsbury.ac.th