ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ จัดแสดงโซลูชั่นใหม่ ณ งาน Money 20/20 ประจำภูมิภาคเอเชีย เพื่อใช้เชื่อมโยงการทำธุรกิจของผู้ค้าปลีกและภาคการเงิน


ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ (NYSE: DBD) ผู้นำโซลูชั่นที่ใช้ขับเคลื่อนกระบวนการเชื่อมต่อเชิงพาณิชย์ “Connect Commerce” ระดับโลก จะจัดแสดงเทคโนโลยีและบริการใหม่ล่าสุดของบริษัท ซึ่งเป็นบริการที่จะช่วยให้ระบบนิเวศของกระบวนการเชิงพาณิชย์มีความคล่องตัวตั้งแต่ต้นจนจบ ณ งาน Money20/20 ประจำภูมิภาคเอเชีย ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศสิงค์โปร์ ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2561 โดยจะมีการสาธิตการใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และแมชชีน เลิร์นนิ่ง (ML) ที่มาพร้อมความเชี่ยวชาญระดับโลกของดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ มาใช้สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับการเปลี่ยนผ่านกระบวนการต่างๆ ทางธุรกิจ และให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์เฉพาะบุคคลที่เชื่อมโยงกันอย่างราบรื่น


โซลูชั่นล่าสุดของดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ จะสร้างโอกาสครั้งสำคัญในการปรับปรุงระบบการค้าแห่งอนาคตที่เชื่อมโยงกันทุกช่องทางผ่านกลยุทธ์สำคัญ ดังนี้


เพิ่มการมีส่วนร่วมและความภักดีของผู้บริโภค: ความคล่องตัวในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล คือจุดที่สร้างความแตกต่างในการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกและการเงิน ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ จะจัดแสดง Vynamic Digital ซึ่งเป็นโมบายโซลูชั่นล่าสุดของบริษัท ที่ช่วยให้ธุรกิจปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคได้ดีขึ้น และเชื่อมโยงบริการของสถาบันการเงิน การจับจ่ายซื้อหาสินค้า-บริการ และการชำระเงิน ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้จะมีการสาธิตการทำงานของ Vynamic Analytics ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ล่าสุดของดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ ที่ช่วยให้ผู้ทำธุรกิจได้รับรู้ถึงเส้นทางการทำธุรกรรมของผู้บริโภคผ่านช่องทางการขายต่างๆ แบบองค์รวม เพื่อจะได้เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคและนำมาสร้างบริการที่เฉพาะเจาะจงให้กับผู้บริโภคแต่ละรายได้ โซลูชั่นทั้งสองนี้เป็นที่รวมของข้อมูลและโมบายแอปพลิเคชั่น ซึ่งจะทำให้จุดให้บริการหรือช่องทางการติดต่อระหว่างผู้ทำธุรกิจกับผู้บริโภคทุกจุดกลายเป็นเครื่องมืออันชาญฉลาดที่สามารถให้บริการได้อย่างเจาะจงรายบุคคลแบบเรียลไทม์ และผลักดันให้ผู้บริโภคมีควาผูกพันและมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์มากขึ้น


ผู้บริโภคเข้าถึงการให้บริการทุกจุดสูงสุด: Vynamic Transaction Engine ทำการรวบรวมโซลูชั่นต่างๆ ให้ทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่, สาขาของธนาคาร, ตู้เอทีเอ็ม, ตู้คีออสก์, จุดชำระเงินและห้างร้านต่างๆ เพื่อมอบอิสระให้แก่ผู้บริโภคในการซื้อหาสินค้า-บริการ และชำระเงินในแบบที่ต้องการได้ทุกเวลา และเมื่อทำงานควบคู่กับ Vynamic Analytics จะสามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานบนช่องทางต่างๆ ให้ดีขึ้น ด้วยการใช้ความพึงพอใจของผู้บริโภค (ไม่ใช่เทคโนโลยี) เป็นหลักในการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภค


เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ทางธุรกิจ: ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ จะสาธิตการทำงานแบบ “as-a-service” ผ่านความจริงเสมือนและจอสัมผัสที่โต้ตอบกันได้ เพื่อสาธิตให้เห็นว่าโซลูชั่นของบริษัทจะช่วยให้ผู้ประกอบการค้าปลีกและสถาบันการเงินทบทวนรูปแบบการทำธุรกิจหลักๆ ของตน และเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น กระบวนการทำงานทุกอย่างทั้งที่เป็นระบบดิจิทัลและระบบที่ติดตั้งในองค์กรจะโปร่งใสและตรวจสอบได้ ไม่ว่าจะเป็นโซลูชั่นทางธุรกิจที่ทำงานร่วมกัน กระบวนการทำงานในแต่ละวัน ขั้นตอนการชำระเงิน การบริหารจัดการเงินสด การกำหนดราคาและการบริหารสินค้าคงคลัง สิ่งเหล่านี้ช่วยให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบการค้าปลีกบริหารจัดการกระบวนการทำงานและประสบการณ์ของผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย


นายชูเกียรติ เจียเจษฎากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า “การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทำให้เราอยู่ในภาวะหยุดชะงักที่ยาวนาน ธนาคารและผู้ประกอบการค้าปลีกจำเป็นต้องทำให้สินค้าและบริการของตนแตกต่างจากคู่แข่งเกิดใหม่ที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยวิธีการใหม่ๆ จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเราจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะขับเคลื่อนระบบออนไลน์ เพราะผู้ประกอบการที่ลงสนามมานั้นกำลังเปลี่ยนกระบวนการต่างๆ ในช่องทางการขายของตนทุกช่องทางเช่นกัน โซลูชั่นของเรามีจุดมุ่งทำให้ช่องทางที่เป็นระบบทางกายภาพเช่น จุดชำระเงิน, ตู้เอทีเอ็ม, สาขาหรือห้างร้าน สามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างประสบการณ์ทางดิจิทัลได้มากและเร็วขึ้น โซลูชั่นของเราช่วยให้ลูกค้าหมดปัญหาเรื่องความคล่องตัวและประสิทธิภาพของช่องทางและระบบทางกายภาพด้วยการเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ที่ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถจำแนกพฤติกรรมและวิธีการซื้อหาสินค้า-บริการและการชำระเงินของผู้บริโภคทั้งหมดได้” ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ ได้ที่บูธ #D22 ณ งาน Money 20/20 ประจำภูมิภาคเอเชีย หรือเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของเรา


ติดตามความเคลื่อนไหวของดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ ได้ที่:


LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/diebold

Twitter: https://twitter.com/dieboldnixdorf

Facebook: https://www.facebook.com/DieboldNixdorf

YouTube: https://www.youtube.com/DieboldNixdorf


เกี่ยวกับ ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ (ประเทศไทย)


บริษัท ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำทางด้านบริการโซลูชั่นสำหรับธุรกิจการเงินการธนาคารและธุรกิจค้าปลีก ที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถทำธุรกรรมผ่านโลกที่จับต้องได้และโลกดิจิทัลด้วยความสะดวกสบาย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมภาคธุรกิจการเงินการธนาคารและธุรกิจค้าปลีก


เรามีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นผ่านการผสานรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและอุตสาหกรรม การจุดประกายความคิด และพนักงานที่มีความใส่ใจของดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ ได้ที่ https://www.dieboldnixdorf.com