ฮิตาชิ แต่งตั้ง นายโยชิโตะ โคดามะ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (ตัวย่อในตลาดหลักทรัพย์: 6501, “Hitachi”)ประกาศแต่งตั้ง นายโยชิโตะ โคดามะ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย(ประเทศไทย) จำกัด โดยดูแลรับผิดชอบการเติบโตของกิจการ และการขยายธุรกิจด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมของฮิตาชิในประเทศไทย


นายโคดามะ จะดำรงตำแหน่งต่อจากนายยาสุโอะ มิซึทานิ ซึ่งจะเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจทั่วโลก ภายใต้กลุ่มงานขายและการตลาดลูกค้าองค์กรของบริษัท ฮิตาชิ จำกัด


โดยตำแหน่งใหม่ของนายโคดามะ และนายมิซึทานิ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป


“ประเทศไทยถือเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในการดำเนินธุรกิจของฮิตาชิในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกำลังให้ความสำคัญกับเทรนด์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างต่อเนื่องทุกภาคส่วน ซึ่งฮิตาชิพร้อมที่จะสนับสนุนการผลักดันนโยบายประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 และเพิ่มการมีบทบาทในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC โดยฮิตาชิจะนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในด้านอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) การพัฒนาเมืองและระบบเมืองอัจฉริยะ เพื่อช่วยให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับความท้าทายในโลกยุคใหม่ ผมรู้สึกยินดีกับบทบาทหน้าที่ใหม่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมของฮิตาชิ ไปสู่ความสำเร็จอีกขั้นในประเทศไทย” นายโคดามะ กล่าว


นายโคดามะ มีประสบการณ์ด้านธุรกิจมาอย่างยาวนานในด้านการวางแผนกลยุทธการตลาดทั่วโลก ซึ่งรวมถึงในอุตสาหกรรมสารสนเทศและโทรคมนาคม และระบบข้อมูล นายโคดามะเริ่มงานกับบริษัท ฮิตาชิ จำกัด เป็นครั้งแรกในปี 2531 หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยทสึคุบะ


ในปี 2553 นายโคดามะ ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการแผนกของฝ่ายวางแผนและปฏิบัติการธุรกิจทั่วโลก ซึ่งเขาได้พัฒนาและนำกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดเป้าหมายหรือ go-to-market (GTM)ของฮิตาชิมาปรับใช้กับตลาดอินเดีย ในปี 2554 เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธานอาวุโส และกรรมการบริหารของ ฮิตาชิ แวนทารา ในเมืองซานต้า คลาร่า สหรัฐอเมริกา ในปี 2558 นายโคดามะเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป แผนกบริหารจัดการและวางแผนกลยุทธ์ทั่วโลก ซึ่งอยู่ภายใต้ฝ่ายธุรกิจระบบและบริการ ซึ่งเขาเป็นผู้นำในการวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมของฮิตาชิทั่วโลก และนับตั้งแต่ปี 2559 นายโคดามะดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของ ฮิตาชิ คอนซัลติ้ง คอร์ปอเรชั่น


เกี่ยวกับ บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (HAS-TH) ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 และให้บริการด้านโซลูชั่นส์โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา HAS-TH ดูแลด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการจำนวนมากสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย นับตั้งแต่ระบบพลังงานและสาธารณูปโภค สารสนเทศและโทรคมนาคม ไปจนถึงบริการจัดหาสินค้าและบริการระหว่างประเทศ บริษัทได้ให้บริการสนับสนุนแก่พนักงานมากกว่า13,000 คนในบริษัทเครือข่าย 36 แห่งในประเทศไทย และมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนในฐานะบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม


เกี่ยวกับ บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย จำกัด


บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท ฮิตาชิ จำกัด มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์ บริษัทมีสำนักงานกระจายอยู่ในประเทศกลุ่มอาเซียน 7 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม และดำเนินกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยตอบโจทย์ความท้าทายด้านสังคมต่างๆ  ฮิตาชิ เอเชีย และบริษัทในเครือนำเสนอระบบสารสนเทศและโทรคมนาคม พลังงาน โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและอุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ เครื่องจักรในการก่อสร้าง รวมทั้งอุปกรณ์และชิ้นส่วนสมรรถนะสูง ระบบยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอื่นๆ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮิตาชิ เอเชีย สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ https://www.hitachi.com.sg


เกี่ยวกับ บริษัท ฮิตาชิ จำกัด


บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (TSE: 6501) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นำเสนอทอดนวัตกรรมที่ช่วยตอบโจทย์ความท้าทายของสังคม รายรับตามบัญชีงบประมาณของบริษัทในปีงบประมาณ 2559 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม, 2560)คิดเป็นมูลค่า 9,162.2 พันล้านเยน (81,800 ล้านเหรียญสหรัฐ) กลุ่มฮิตาชิเป็นผู้นำระดับโลกในธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม และมีพนักงานราว 304,000 คนทั่วโลก ฮิตาชินำเสนอโซลูชั่นส์ให้แก่ลูกค้าผ่านความร่วมมือในการพัฒนา ซึ่งรวมถึงในด้านพลังงาน อุตสาหกรรม การกระจายสินค้า ระบบน้ำ การพัฒนาเมือง การเงิน รัฐบาลและภาคสาธารณะ รวมถึงการดูแลสุขภาพ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮิตาชิ สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ http://www.hitachi.com