ทีวีไดเร็ค ยังป๋าทุ่มงบอันดับ 1 ของเม็ดเงินโฆษณาเดือน ก.พ. 7.7 พันล้านติดลบ 5.94%

โฮมช้อปปิ้งยึดหัวหาด เมื่อทีวีไดเร็คทุ่มงบอันดับ 1 สูงสุดของเดือนกุมภาพันธ์ ที่ได้เม็ดเงินโฆษณารวมไป 7,747 ติดลบ 5.94% ทีวีดิจิทัลเบียดใกล้ช่องทีวีเดิม โกยงบไป 2,049 ล้านบาท โตเพิ่ม 18.17%

นีลเส็น ประเทศไทย สรุปงบโฆษณาเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบว่า มียอดใช้จ่าย 7,747 ล้านบาท ตกลง -5.94% 

สื่อที่ใช้เม็ดเงินโฆษณามากสุด ยังคงเป็น ช่องทีวีเดิม (ช่อง 3, 7, 9) 2,805 ล้านบาท ตกลง -19.40% ตามมาด้วย ทีวีดิจิทัล ชิงเม็ดเงินโฆษณามาได้ 2,049 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.17% 

เดือนนี้สื่อในโรงภาพยนตร์ ยังคงรั้งอันดับ 3 ได้เม็ดเงินไป 572 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.96% เพราะการขยายโรงหนังยังมีต่อเนื่องตามการเพิ่มของศูนย์การค้า

ในขณะที่ สื่อนอกบ้าน (OUTDOOR) ยังใช้เงินต่อเนื่อง 550 ล้านบาท เติบโต 12.47% สื่อบนรถประจำทาง 502 ล้านบาท ลดลง 3.09% 

สื่อหนังสือพิมพ์ 462 ล้านบาท ลดลงไป 25.36% ส่วน สื่อวิทยุ 331 ล้านบาท เดือนนี้ได้งบโฆษณาเพิ่มขึ้น 2.16%

เคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม ได้เม็ดเงินไป 180 ล้านบาท ลดลง 26.53%  อินเทอร์เน็ต 111 ล้านบาท ลดลง 3.48% นิตยสาร 102 ล้านบาท  ติดลบ 37.42% และสื่อในห้าง หรือสื่อ ณ จุดขาย 84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5%


ทีวีไดเร็ค อัดงบขึ้นอันดับ 1 แบรนด์ใช้งบสูงสุด เดือน .. 61

สำหรับ 10 แบรนด์ใช้งบโฆษณาสูงสุด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ใช้เพิ่มขึ้นทุกแบรนด์ยกเว้นกระทะโคเรียคิง

โดยอันดับ 1 เป็นของ ทีวีไดเร็ค ใช้งบโฆษณามากสุด 226 ล้านบาท เพิ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ใช้ไปแค่ 18 ล้านบาท

อันดับ 2 รถยนต์นั่งซูซูกิ 80 ล้านบาท อันดับ 3 โค้ก 79 ล้านบาท อันดับ 4 ธนาคารออมสิน 79 ล้านบาท 

อันดับ 5 กระทะโคเรียคิง 73 ล้านบาท ลดลงจากปี 60 ใช้ไป 183 ล้านบาท

อันดับ 6 เป๊ปซี่ 61 ล้านบาท อันดับ 7 รถปิกอัพอีซูซุ 58 ล้านบาท อันดับ 8 น้ำแร่ช้าง 52 ล้านบาท  อันดับ 9 ชิเชโด้ 49 ล้านบาท อันดับ 10 รถยนต์นั่งนิสสัน 44 ล้านบาท


10 องค์กรใช้งบโฆษณาสูงสุด ยูนิลีเวอร์ กลับมารั้งเบอร์ 1 

สำหรับองค์กรที่ใช้งบโฆษณาสูงสุดในเดือนภุมภาพันธ์ 61 ส่วนใหญ่ใช้เพิ่ม มี 2 องค์กรที่ใช้ลดลง บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ไทย) และบริษัท วิซาร์ด โซชูชั่นส์ จำกัด

อันดับ 1 บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ไทย) กลับมาเป็นอันดับ 1 ใช้งบ 286 ล้านบาท ลดลงจาก ก.พ. 60 ใช้ไป 314 ล้านบาท หลังจากที่โดน ทีวีไดเร็ค ทุ่มงบในเดือน ม.ค. 61 แซงเป็นอันดับ 1

อันดับ 2 บริษัท ทีวีไดเร็ค 229 ล้านบาท ลดลงจากเดือนที่แล้ว อันดับ 3 บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (ประเทศไทย) 167 ล้านบาท (เท่าเดือนที่แล้ว

อันดับ 4 สำนักงานนายกรัฐมนตรี 135 ล้านบาท อันดับ 6 บริษัทบริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (เอไอเอส) 118 ล้านบาท

อันดับ 7 บริษัท เป๊ปซี่โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง 113 ล้านบาท อันดับ 8 บริษัท วิซาร์ด โซลูชั่นส์ จำกัด 112 ล้านบาท อันดับ 9 บริษั ตรีเพ็ชร อีซูซุ 107 ล้านบาท อันดับ 10 บริษัท โคคาโคล่า (ประเทศไทย) 103 ล้านบาท


หมายเหตุสำคัญ

สื่อกลางแจ้ง (outdoor) และสื่อเคลื่อนที่ (transit):มีการรวมข้อมูลจาก  JCDecaux สำหรับข้อมูลจากสื่อในสนามบินตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 และข้อมูลของสื่อ outdorr และ transit จาก JCDecaux ได้ถูกรวมเข้าไว้ในรายงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 

นีลเส็นได้มีการเพิ่มพื้นที่การเก็บข้อมูลสื่อกลางแจ้ง (outdoor) เช่น สื่อเคลื่อนที่ (transit)ป้ายบิลบอร์ดป้ายโฆษณาบนทางเท้า, สื่อในสนามบิน และอื่นๆ ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2559 เป็นต้นมา  

อินเทอร์เน็ต – ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2559 นีลเส็นได้มีการขยายการเก็บข้อมูลโมษณาผ่านสื่อ อินเทอร์เน็ตโดยครอบคลุม 50 เว็บไซต์ยอดนิยม และ 10 เว็บไซต์ยอดนิยมบนมือถือ

สำหรับภาพรวมการใช้งบโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตทั้งหมดกรุณาอ้างอิงข้อมูลจาก DAAT 

สื่อในห้าง – นีลเส็นได้มีการเพิ่มข้อมูล สื่อวิทยุในห้าง Big C และ 7 Eleven เข้ามาในฐานข้อมูล ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 ข้อมูลของสื่อในห้างTesco Lotus และ Big C ไม่ได้รวมอยู่ในฐานข้อมูลของนีลเส็น

ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2559 เป็นต้นมา ได้มีการเพิ่มสื่อที่บริหารจัดการโดยบริษัท Plan B เข้ามาในฐานข้อมูลของสื่อกลางแจ้งสื่อเคลื่อนที่ และสื่อในห้าง