ผู้บริหาร MQDC แชร์แนวคิดการออกแบบด้านความยั่งยืน ในงานสัมมนาระดับนานาชาติ


ดร. ศิรินาถ แสนภ์ เจมิสัญฐ์ ผู้อำนวยการโครงการดิ แอสเพน ทรี ภายใต้บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ร่วมบรรยายในงานสัมมนาระดับนานาชาติ the Zac World of Façades Thailand ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ โดย ดร. ศิรินาถ บรรยายแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและการออกแบบความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของผู้สูงวัย


งานสัมมนา Zak World of Façades Thailand ได้รับความสนใจจากสถาปนิก นักออกแบบ และผู้คนในแวดลงอุตสาหกรรมการก่อสร้างจำนวน 352 คนเข้าร่วมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนาวัสดุ เทคนิค และการออกแบบเปลือกอาคาร งานสัมมนาที่กรุงเทพครั้งนี้ ถือเป็นงานระดับนานาชาติอย่างแท้จริงเพราะมีการนำเสนอผลงานเต็มรูปแบบจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


เกี่ยวกับ แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC)


บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทดีที DTGO Corporation Limited – DTGO โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจพัฒนา ลงทุน และจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยทั้งแบบบ้านเดี่ยวและคอนโดมีเนียม และอสังหาริมทรัพย์แบบมิกซ์ยูส โดย MQDC ได้มีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ แมกโนเลีย และวิสซ์ดอม


MQDC ได้ให้การรับประกัน 30 ปี ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีเยี่ยม


จากพันธกิจของเราที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับทุกคน MQDC จึงได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมรอบโครงการ


ที่ MQDC เราใส่ใจทุกสิ่งมีชีวิตบนโลก เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.mqdc.com.