เบลเจี้ยนฟรายส์ มันฝรั่งทอดแบบดั้งเดิมสัญชาติเบลเยียม ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในปีนี้


วัฒนธรรมฟรีตค็อตของชาวเบลเยียม (ร้านมันฝรั่งทอด) ได้รับการยกย่องเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หรือมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ เบลเจี้ยนฟรายส์ จึงโด่งดังไปทั่วโลกจากการยกย่องขององค์การยูเนสโกนี้ ในขณะเดียวกัน มันฝรั่งทอดแบบดั้งเดิมสัญชาติเบลเยียมกำลังบุกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะประเทศที่ส่งออกอันดับหนึ่งของโลก ผู้ส่งออกเบลเจี้ยนฟรายส์ ที่กำลังหาทางเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทย


ร้านเบลเจี้ยนฟรายส์ สามารถพบได้ทุกเมืองหรือทุกหมู่บ้านในประเทศเบลเยียม ประเทศเบลเยียมเพิ่งจะได้รับการยกย่องร้านมันฝรั่งทอดให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการโดย เจ้าฟ้าชายลอรองต์ เจ้าชายแห่งประเทศเบลเยียม ด้วยก้าวแรกสู่ระดับโลกจากการยกย่องโดยองค์การยูเนสโก ประเทศเบลเยียมจึงขึ้นแท่นเป็นประเทศส่งออกของทอดเป็นอันดับหนึ่ง


การขยายตัว


การที่ประเทศเบลเยียมขึ้นเป็นประเทศอันดับ 1 ในด้านการส่งออกนั้น ได้รับการสนับสนุนจากตัวเลขการขยายตัวของมันฝรั่งแบบดั้งเดิมสัญชาติเบลเยียมในประเทศไทย เมื่อเดือนกันยายน พ..2560 บริษัทผู้ส่งออกมันฝรั่งของเบลเยียม 5 แห่งได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Food & Hotel Thailand ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการแสดงศักยภาพในงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบการ (B2B) ภายใต้แบรนด์มันฝรั่งทอดแบบดั้งเดิมสัญชาติเบลเยียมที่มีคุณภาพจากใจกลางทวีปยุโรป พร้อมทั้งเป็นการขยายเครือข่ายและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับผลิดภัณฑ์แปลรูปจากมันฝรั่งในตลาดไทยอีกด้วย


บริษัท Agristo, Bart’s Potato Company, Clarebout Potatoes, Ecofrost และ Mydibel ตัวแทนธุรกิจครอบครัวยักษ์ใหญ่ที่สุด 5 แห่งในอุตสาหกรรมประเทศเบลเยียม ส่งออกผลิตภัณฑ์แปลรูปจากมันฝรั่งและผลิตภัณฑ์พิเศษหลากหลายชนิดให้กับกว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดยทุกบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล


ความอร่อยระดับสากล


การรวมตัวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญสนับสนุนการขายใน 5 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ร่วมทุนโดยสหภาพยุโรป “เบลเจี้ยนฟรายส์ สูตรต้นตำรับ ความอร่อยระดับสากล” นอกจากประเทศไทยแล้ว แคมเปญนี้ยังจัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ซึ่งได้รับการประสานงานโดย Belgium’s VLAM (Flanders’ Agricultural Marketing Board) และได้รับการสนับสนุนจาก Belgapom สมาคมผู้ค้าอุตสาหกรรมมันฝรั่งและผลิตภัณฑ์แปลรูปของเบลเยียม


นายโรเมน คูลล์ เลขาธิการสมาคม Belgapom ยืนยันว่า ปี 2560 เป็นปีแห่ง “การก้าวสู่ประชาคมโลก” ของเบลเบลเจี้ยนฟรายส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเล็งเห็นโอกาสในการขยายการส่งออกสู่ภูมิภาคนี้ “เพราะภูมิภาคนี้เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เติบโตรวดเร็วที่สุดในโลก เนื่องด้วยชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว และประชากรวัยหนุ่มสาว ควบคู่ไปกับมาตรฐานอาหารและนวัตกรรมของยุโรป พร้อมด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ และประเพณีการรับประทานของทอดของเบลเจี้ยนฟรายส์ จะสามารถขับเคลื่อนความต้องการของตลาดอาหารทอดได้ อุตสาหกรรมมันฝรั่งทอดแช่แช็งในเบลเยียมพร้อมที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมดั้งเดิมสู่สากล เนื่องจากมันฝรั่งทอดของเรามีเอกลักษณ์และแตกต่างจากมันฝรั่งทอดที่มาจากประเทศอื่นๆ”

โดยเบลเจี้ยนฟรายส์ ใช้ชื่อเฟซบุ๊กประจำประเทศไทยว่า www.facebook.com/BelgianFriesTh

ข้อมูลและตัวเลข

จำนวนการนำเข้าเฟรนฟรายแช่แข็งของประเทศไทยจากประเทศเบลเยียม ปี 2559

12,460 ตัน

ตัวเลขการส่งออกผลิตภัณฑ์เฟรนช์ฟรายแช่แข็งของประเทศเบลเยียม ปี 2559

การส่งออกทั้งหมด 1.68 ล้านตัน
ส่วนแบ่งการส่งออกของการผลิตทั้งหมด 90%
การเปรียบเทียบการส่งออกระหว่างปี 2559 กับ ปี 2558 +14.3%

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.originalfries.eu หรือ www.jamesbint.be